8 mld od Polski na Plan Junckera
2015-04-22 | 10:17:37

Osiem miliardów euro przeznaczy Polska na projekty finansowane w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest głównym elementem wartego 315 mld euro Planu inwestycyjnego dla Europy. Pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), pełniącego w Polsce funkcję krajowego banku prorozwojowego. Polska jest szóstym z kolei krajem, który zadeklarował swój wkład w finansowanie planu, i to jeszcze przed formalnym powołaniem EFIS.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność,powiedział przy tej okazji: – Bardzo się cieszę z tej wspaniałej wiadomości, przekazanej mi osobiście przez ministra finansów Mateusza Szczurka, który zapowiedział, że Polska jako szósty z kolei kraj wniesie wkład w finansowanie planu inwestycyjnego. Polski BGK jest już mocno zaangażowany w unijne platformy inwestycyjne. Dzisiejsza zapowiedź pojawia się w samą porę i przyjmuję ją z wielką radością.

Kontekst

W dniu 10 marca br. unijni ministrowie finansów uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie wniosku Komisji dotyczącegoRozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Następnie 20 kwietnia odbyło się głosowanie nad rozporządzeniem w odpowiednich komisjach w Parlamencie Europejskim, po którym rozpoczęła się ostatnia faza negocjacji między Radą i Parlamentem. Ich celem jest uzgodnienie ostatecznej wersji rozporządzenia do czerwca br. Zgodnie zzapowiedzią przedstawioną 17 lutego - jeszcze przed wakacjami MŚP i niektóre projekty infrastrukturalne będą mogły skorzystać z prefinansowania udostępnianego przez Europejski Bank Inwestycyjny. Do września nowy fundusz ma być w pełni gotowy do działania.

Kluczową rolę do odegrania w przywracaniu odpowiedniego poziomu inwestycji w Europie mają krajowe banki prorozwojowe. Posiadają one niezbędne kompetencje do realizacji planu inwestycyjnego i często to na nich spoczywa zadanie zagwarantowania najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych.

Polska jest szóstym z kolei krajem, który zapowiedział wniesienie wkładu w finansowanie Funduszu za pośrednictwem swojego krajowego banku prorozwojowego: wcześniej w lutym Niemcy ogłosiły, że wpłacą na rzecz Funduszu 8 mld euro za pośrednictwem banku KfW. Również w lutym Hiszpania zadeklarowała wpłatę 1,5 mld euro  za pośrednictwem Instituto de Crédito Oficial (ICO). W marcu z kolei Francja zapowiedziała, że wniesie 8 mld euro za pośrednictwem Caisse des Dépôts (CDC) i Bpifrance (BPI), zaś Włochy obiecały wpłatę 8 mld euro ze środków Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Wreszcie w kwietniuLuksemburg zapowiedział, że wniesie 80 mln euro za pośrednictwem Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI).

Kryzys gospodarczy spowodował gwałtowny spadek inwestycji w całej Europie. Dlatego obecnie niezbędne są kolektywne, skoordynowane działania na szczeblu europejskim, które pozwolą odwrócić tę negatywną tendencję i przyniosą ożywienie gospodarcze w Europie. Środki finansowe w odpowiedniej wysokości są dostępne i muszą zostać uruchomione w celu wsparcia inwestycji w całej UE. Nie ma tutaj jednej, prostej odpowiedzi ani łatwego, uniwersalnego rozwiązania. Dlatego Komisja zaproponowała podejście oparte na trzech filarach: reformach strukturalnych, dzięki którym Europa wróci na ścieżkę wzrostu; odpowiedzialności fiskalnej, służącej przywróceniu stabilności finansów publicznych; oraz inwestycjach,które będą impulsem dla wzrostu i pozwolą utrzymać odpowiednie jego tempo w dłuższym okresie. Plan inwestycyjny dla Europy jest centralnym elementem tej strategii.

EUROPE DIRECT W POLSCE