UE i Filipiny rozpoczynają negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu
2015-12-22 | 16:18:34

„Rozpoczęcie negocjacji z Filipinami będzie stanowić ważny etap w stosunkach pomiędzy UE a Filipinami oraz kolejny dowód potwierdzający zaangażowanie UE w regionie Azji Południowo-Wschodniej.” Komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström i minister przemysłu i handlu Filipin Gregory Domingo uzgodnili dziś rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Republiką Filipin.

Obie strony podzielają intencję zawarcia umowy o szerokim zakresie, obejmującej m.in. zniesienie ceł i innych barier dla handlu, usług i inwestycji, zapewnienie dostępu do rynków zamówień publicznych oraz wprowadzenie dodatkowych przepisów w dziedzinie konkurencji i ochrony praw własności intelektualnej. Przyszła umowa będzie również zawierać szczegółowy rozdział, który zapewni, aby zacieśnienie stosunków gospodarczych między UE a Filipinami szło w parze z ochroną środowiska oraz rozwojem społecznym.

„Rozpoczęcie negocjacji z Filipinami będzie stanowić ważny etap w stosunkach pomiędzy UE a Filipinami oraz kolejny dowód potwierdzający zaangażowanie UE w regionie Azji Południowo-Wschodniej” – powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE ds. handlu. „W ostatnich latach Filipiny stały się jedną z najszybciej rosnących gospodarek w regionie. Musimy upewnić się, że nasze przedsiębiorstwa będą mieć odpowiednie warunki, by móc wykorzystać ogromny potencjał tego rynku, liczącego 100 milionów konsumentów.”

Planuje się, że pierwsza runda negocjacji będzie miała miejsce na Filipinach w pierwszym półroczu 2016 r.

Kontekst

Filipiny są jednym z 10 członków Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz piątą co do wielkości gospodarką w tym regionie i drugim największym rynkiem w obrębie ASEAN. Jest to również piąte z kolei państwo należące do ASEAN, które rozpoczyna negocjacje w sprawie dwustronnej umowy o wolnym handlu z UE.

Blok państw ASEAN jest ósmą co do wielkości gospodarką świata i trzecim największym partnerem handlowym UE spoza Europy – po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Wartość dwustronnego handlu towarami i usługami między UE a ASEAN-em wyniosła w 2013 r. 235 mld euro.

Negocjacje dotyczące międzyregionalnej umowy o wolnym handlu między UE a ASEAN rozpoczęto w 2007 r., po czym wstrzymano je w 2009 r. w związku z decyzją o zmianie formatu negocjacji na bilateralne. Dwustronne umowy o wolnym handlu mają stanowić fundament przyszłej umowy międzyregionalnej. Dotychczas UE zawarła umowy dwustronne z Singapurem (2014 r.) i Wietnamem (2015 r.).

Filipiny są szóstym największym partnerem handlowym UE spośród członków ASEAN i 44. co do wielkości partnerem handlowym spośród wszystkich państw świata. W 2014 r. UE wyeksportowała do Filipin towary o wartości 6,8 mld euro, a jej import z Filipin wyniósł 5,7 mld euro. UE stała się w związku z tym czwartym największym partnerem handlowym Filipin. UE eksportuje na Filipiny głównie sprzęt transportowy (31 proc.), maszyny (15 proc.), żywność (13 proc.), produkty chemiczne (11,5 proc.) i elementy elektroniczne (11 proc.). Główne produkty eksportowe Filipin, które trafiają do UE, to sprzęt biurowy i telekomunikacyjny (45 proc.), maszyny (15 proc.), żywność (12,5 proc.) oraz przyrządy optyczne i sprzęt fotograficzny (11 proc.).

Wartość handlu usługami pomiędzy UE a Filipinami wyniosła 3 mld euro w 2013 r.

UE jest również największym inwestorem zagranicznym na Filipinach – wartość jej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym kraju przekracza 6,2 mld euro.

Stosunki UE–Filipiny opierają się obecnie na umowie o partnerstwie i współpracy podpisanej w lipcu 2012 r. Od końca 2014 r. Filipiny korzystają ponadto ze szczególnych preferencji handlowych udzielonych im przez UE w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP Plus).

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 22 grudnia 2015

EUROPE DIRECT W POLSCE