Oficjalne rozpoczęcie prac w ramach platformy REFIT: w nowym podejściu włączamy zainteresowane podmioty we wspólne działania na rzecz lepszego stanowienia prawa i lepszych wyników
2016-01-29 | 20:23:42

Oficjalne rozpoczęcie prac w ramach platformy REFIT: w nowym podejściu włączamy zainteresowane podmioty we wspólne działania na rzecz lepszego stanowienia prawa i lepszych wyników

 

Dziś w Brukseli Komisja jest gospodarzem pierwszego spotkania w ramach platformy REFIT. Czterdziestu ośmiu członków reprezentujących różne zainteresowane podmioty, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów oraz wszystkie rządy państw członkowskich będzie razem pracować nad tym, aby zwiększyć efektywność przepisów UE oraz ich wdrażania w państwach członkowskich, i zapewnić ich większą skuteczność. Dzięki tej inicjatywie powstała zróżnicowana grupa ekspertów, którzy doskonale wiedzą, jak przepisy UE konkretnie wpływają na życie codzienne. Zostaną oni włączeni w prace służące naszemu wspólnemu celowi, jakim jest osiąganie lepszych wyników dzięki lepszemu stanowieniu prawa.

Pierwszy wiceprzewodniczący Timmermans, który przewodniczy pracom platformy REFIT powiedział: Aby nasze działania przynosiły efekty, które będą spełniać oczekiwania obywateli, musimy z taką samą powagą traktować przeglądy i ulepszanie istniejących przepisów UE jak przedstawianie nowych wniosków. Prawo Unii musi być dostosowane do potrzeb, aktualne i jak najprostsze. Aby to zapewnić musimy wysłuchiwać opinii osób dysponujących wiedzą z pierwszej ręki: obywateli, małych przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej, którzy na co dzień dostrzegają zalety, ale też czasem niedoskonałości naszych przepisów, a także sposobów ich wdrażania przez państwa członkowskie. Platforma REFIT ma pomóc zgromadzić ich opinie, ocenić je i przetworzyć w pragmatyczne i funkcjonalne sugestie dla Komisji Europejskiej.

Kierunek pracom platformy REFIT będą nadawać jej członkowie, głównie na podstawie wniosków obywateli zgłaszanych na stronie „Lighten the Load” („Zmniejsz formalności”). Ten nowy portal internetowy jest dostępny dla wszystkich obywateli i umożliwia im zgłaszanie sugestii na temat sposobów zmniejszenia zbędnych obciążeń regulacyjnych, z którymi mają do czynienia na co dzień. Członkowie platformy będą oceniać propozycje zainteresowanych podmiotów pod względem merytorycznym i zastanawiać się nad tym, jak przełożyć je na działania praktyczne bez podważanie celów naszej polityki.

Komisja będzie reagować na wszelkie sugestie zgłoszone w ramach platformy i systematycznie wyjaśniać publicznie, jakie działania następcze zamierza podjąć. Będziemy zachęcać państwa członkowskie, aby za pośrednictwem swoich przedstawicieli w ramach platformy postępowały podobnie w przypadku propozycji dotyczących transpozycji i wdrażana przepisów UE do prawa krajowego. Na pierwszym posiedzeniu w ramach platformy w dniu dzisiejszym omówiono program prac na 2016 r. Przy pomocy narzędzia „Lighten the Load” zgłoszono już ok. 250 propozycji.

Informacje dodatkowe

Utworzenie platformy REFIT zapowiedziano w Programie lepszego stanowienia prawa w 2015 r. Tworzy ją grupa zainteresowanych podmiotów z 18 członkami i dwoma przedstawicielami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitet Regionów oraz grupa rządowa z jednym ekspertem wysokiego szczebla z każdego z 28 państw członkowskich UE. Członkowie będą mieli zapewnione wsparcie Sekretariatu Generalnego Komisji. Członków grupy zainteresowanych podmiotów wybrano w drodze otwartego zaproszenia do zgłaszania kandydatur. Komisji zależało na wyważonej reprezentacji różnych sektorów, interesów, regionów i płci.

Od uruchomienia programu REFIT w 2012 r. przyniósł on efekty, na których skorzystali przedsiębiorcy w wielu dziedzinach. Na przykład w wyniku działań w ramach programu REFIT zmniejszyły się aż o 90% opłaty, które MŚP zobowiązane są uiszczać zgodnie z przepisami dotyczącymi chemikaliów, wprowadzono narzędzia „e-zamówienia”, które pozwalają zaoszczędzić do 20% kosztów zamówień, a także różne zwolnienia dla MŚP ze szczególnie dotkliwych obciążeń regulacyjnych. W swoim programie prac na 2016 r. Komisja uwzględniła 40 inicjatyw REFIT w różnych obszarach polityki.

Dnia 19 maja 2015 r. Komisja przedstawiła swój Program lepszego stanowienia prawa, aby zmienić zarówno to, co Unia robi, jak i to, jak to robi. UE, jej instytucje i przepisy mają służyć obywatelom i przedsiębiorcom, którzy powinni być w stanie dostrzegać to w swoim codziennym życiu i swojej działalności. Musimy odbudować zaufanie do naszej zdolności skutecznego działania. Komisja Jeana Claude'a Junckera wprowadza nowy styl pracy. Naszym priorytetem jest zapewnienie rozwiązania poważnych kwestii, którymi państwa członkowskie nie są w stanie zająć się samodzielnie.

Dalsze informacje: 

Program na rzecz lepszego stanowienia prawa

Pakiet w sprawie lepszych uregulowań prawnych

Program REFIT

Członkowie platformy REFIT

Narzędzie do zgłaszania sugestii dla zainteresowanych podmiotów „Lighten the Load”

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela, 29 stycznia 2016

EUROPE DIRECT W POLSCE