Nowe raporty sieci Eurydice
2014-10-07 | 14:24:08

5 października świętowaliśmy Światowy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji sieć Eurydice opublikowała dwa nowe raporty:

Raport prezentuje m.in. minimalne i maksymalne kwoty rocznych wynagrodzeń brutto nauczyciela i dyrektora szkoły w poszczególnych krajach oraz zmiany w wysokości tych wynagrodzeń w stosunku do poprzedniego roku. Z raportu dowiemy się również jakie są składowe pensji nauczyciela i dyrektora szkoły i na jakim szczeblu podejmuje się decyzje o ich wysokości.

Publikowany po raz pierwszy raport porównawczy, który powstał na podstawie informacji krajowych dotyczących liczby godzin nauczania poszczególnych przedmiotów w szkołach i zawiera dane z czerwca 2014r.

Raport prezentuje wnioski wynikające z analizy czasu, jaki kraje przeznaczają na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym. Okazuje się, że istnieją duże różnice w łącznej liczbie godzin nauczania pomiędzy krajami, natomiast przedmioty na które kładzie się największy nacisk i przeznaczany na nie czas są podobne w całej Europie - na poziomie szkoły podstawowej najwięcej czasu lekcyjnego przeznacza się na kształtowanie podstawowych umiejętności takich jak czytanie i pisanie, natomiast na poziomie szkoły średniej I stopnia dużą część godzin przeznacza się na naukę języków obcych.    

Zapraszamy również do zapoznania się z tłumaczeniem wydanego w zeszłym roku raportu Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie.

EUROPE DIRECT W POLSCE