AKTUALNOŚCI UNIA EUROPEJSKA
Koronawirus: Komisja zatwierdza nową umowę dotyczącą potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 z przedsiębiorstwem Novavax
2021-08-05 | 09:10:16
Biotechnologiczna firma Novavax opracowuje szczepionki nowej generacji przeciwko poważnym chorobom zakaźnym
Komisja przyjmuje nowe wytyczne dotyczące zapewnienia odporności przyszłych projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu
2021-07-30 | 11:09:56
Podstawę wytycznych stanowią zasady: "efektywność energetyczna przede wszystkim" i "nie czyń poważnych szkód".
UE inwestuje 122 mln euro w innowacyjne projekty w celu obniżenia emisyjności gospodarki
2021-07-28 | 09:43:12
Unia Europejska inwestuje w 47 projektów zlokalizowane w państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii.
Stosowanie prawa UE w 2020 r.: ochrona naszych uzgodnionych zasad i wspólnych wartości podczas pandemii
2021-07-26 | 09:45:37
Praworządność 2021: sprawozdanie UE przedstawia pozytywne zmiany w państwach członkowskich, ale wskazuje również poważne problemy
2021-07-21 | 09:50:18
Sprawozdanie z 2021 r. opiera się na metodyce i zakresie poprzedniego wydania (przyjętego we wrześniu 2020 r.)
Walka z przestępczością finansową: Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2021-07-21 | 10:06:27
Główny element pakietu legislacyjnego to utworzenie unijnego organu, który ma rozpocząć działalność w 2024 r.


Aktualna strona:


EUROPE DIRECT W POLSCE