POMOC PRAWNA
Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Strona prezentująca działalność ETS, instytucja dbającej o jakość wspólnotowego prawa.
www.curia.europa.eu


Eurojust. Zawiera podstawowe informacje o instytucji mającej na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej na terytorium UE.
www.eurojust.europa.eu


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Znajdują się tutaj informacje dotyczącego europejskiego ombudsmana, który bada skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej.
www.ombudsman.europa.eu


Europol. Strona organizacji powołanej w celu wspomagania działań organów ścigania państw UE poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości międzynarodowej.
www.europol.europa.eu

 

EUROPE DIRECT W POLSCE