LINKI
Portal Europa. Kompetendium wiedzy na temat Unii Europejskiej. Zawiera szereg przydatnych informacji na temat funkcjonowania UE oraz linków, które będą pomocne w znalezieniu potrzebnych informacji.
www.europa.eu


Komisja Europejska. Oficjalna strona Komisji Europejskiej, na której znajdują się bieżące informacje, kalendarz działań Komisji, informacje na temat Komisarzy.
www.ec.europa.eu


Parlament Europejski. Strona prezentująca działalność jednej z najważniejszych instytucji unijnych reprezentującej interesy obywateli UE.
www.europarl.europa.eu


Rada Unii Europejskiej. Portal poświęcony działaniom najważniejszego organu politycznego Wspólnoty.
www.consilium.europa.eu


Trybunał Sprawiedliwości UE. Dokonuje wykładni prawa UE.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_pl.htm


Trybunał Obrachunkowy UE. Kontroluje finanse UE.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_pl.htm


Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny. Reprezentuje pracodawców, pracowników i inne grupy interesu.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_pl.htm


Komitet Regionów. Reprezentuje lokalne i regionalne samorządy.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_pl.htm


Europejski Bank Centralny. Odpowiedzialny za Europejską politykę monetarną.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_pl.htm


Europejski Bank Inwestycyjny. Finansuje projekty inwestycyjne UE.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_pl.htm


Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dostarcza kapitał podwyższonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_pl.htm


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE. 
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_pl.htm


Europejski Inspektor Ochrony Danych. Nadzoruje ochronę danych osobowych obywateli UE.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_pl.htm


Urząd Publikacji UE. Wydaje publikacje Unii Europejskiej.
www.publications.europa.eu/index_pl.htm


Agencje UE. Agencje i organy zdecentralizowane UE.
www.europa.eu/agencies/index_pl.htm

 

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-12-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE