SZKOLENIA
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach przygotowywanych i przeprowadzanych przez konsultantów punktu. Szkolenia skierowane są do wielu grup docelowych - m.in. uczniów, studentów oraz przedsiębiorców.

 

Z bogatej tematyki szkoleń polecamy szczególnie szkolenia z wypełniania dokumentacji "Europass".

Podczas poszukiwania pracy niezwykle istotne jest przygotowanie profesjonalnego Curriculum Vitae. Dlatego też Europe Direct – Katowice organizuje oraz prowadzi szkolenia z wypełniania dokumentacji Europass, w tym europejskiego CV.

Celem naszych zajęć jest zapoznanie ich uczestników z pięcioma dokumentami Europass, to jest z:

  • Europass – CV
  • Europass – Paszport Językowy
  • Europass – Mobilność
  • Europass – Suplement do Dyplomu
  • Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Podczas zajęć szczególna uwaga poświęcona jest dwóm pierwszym z wyżej wymienionych dokumentów. W odniesieniu do europejskiego CV wskazujemy na sposób jego wypełniania i najczęstsze błędy popełniane podczas przygotowywania swojego życiorysu. Uczestnicy szkoleń zapoznają się także ze sposobem wypełniania Paszportu Językowego. Integralną częścią szkolenia są warsztaty z wypełniania Europass CV.

Szkolenia skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego oraz studentów.

Osoby zainteresowane organizacją szkoleń dotyczących wypełniania dokumentacji "Europass" lub dotyczących innej tematyki, prosimy o kontakt osobisty w naszym biurze lub telefoniczny pod numerem (32) 733 09 19

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-12-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE