Europejski Dzień Języków w EUROPE DIRECT Katowice
2023-09-26 | 09:37:22

Za nami Europejski Dzień Języków

 

26 września przypada Europejski Dzień Języków (EDJ).
Z tej okazji dzień wcześniej prowadziliśmy działania związane z tym tematem.

25 września przed naszą siedzibą w centrum Katowic zorganizowaliśmy stoisko informacyjne, a w samej siedzibie trzy warsztaty językowe.

Celem stoiska było informowanie o różnych kwestiach związanych z Europejskim Dniem Języków, z językami ogólnie, oraz o różnych działaniach Unii Europejskiej. Udostępnialiśmy też materiały edukacyjne i promocyjne, a wszyscy chętni uczestnicy mogli wziąć udział w quizie – kole fortuny.

Podczas warsztatów uczniowie ze szkoły podstawowej wykonywali zadania o tematyce językowej. Przedstawiliśmy także różne ciekawostki na temat europejskich języków i zachęcaliśmy do uczenia się języków obcych.

 

Po co Europejski Dzień Języków?

Pierwsza edycja EDJ została zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, podczas Europejskiego Roku Języków. Podnoszono wtedy zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się języków. W 2001 roku ustanowiono 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony jest  corocznie.

Podstawowe cele EDJ to:

 • ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
 • promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako "bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować";
 • propagowanie uczenia się języków przez całe życie (w szkole i poza nią), w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Wielojęzyczność ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpływa pozytywnie na proces myślenia i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi i kulturami. Jest dużo możliwości podjęcia pracy lub studiów za granicą, jednak brak odpowiednich umiejętności językowych sprawia, że wielu ludzi nie jest w stanie z tych możliwości skorzystać. Znajomość języków jest potrzebna także do efektywnej pracy w Polsce, a nawet w naszym regionie czy mieście. Znajomość jedynie języka angielskiego wydaje się być już niewystarczająca.

Oprócz EDJ we wrześniu obchodzimy jeszcze Międzynarodowy Dzień Tłumacza, który przypada 30 września – we wspomnienie św. Hieronima, doktora Kościoła, autora tłumaczenia Biblii na język łaciński, uznawanego za patrona tłumaczy.

 

Ciekawostki związane z (nie tylko europejskimi) językami:

 • na świecie jest dziś około 7100 języków
 • Papua-Nowa Gwinea może poszczycić się największą liczbą używanych na jej terytorium języków (jest ich około 840)
 • czterema największymi językami świata pod względem liczby użytkowników są: angielski, chiński mandaryński, hindi i hiszpański
 • w samej Europie funkcjonuje około 225 rodzimych języków (ok. 3% liczby wszystkich języków świata)
 • w skutek napływu imigrantów oraz uchodźców Europa staje się coraz bardziej wielojęzyczna (w samym tylko Londynie mówi się w około 300 językach)
 • co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- lub wielojęzyczna.
 • większość języków europejskich należy do wielkiej rodziny indoeuropejskiej
 • większość języków Europy podzielić można na trzy rodziny: języki germańskie, romańskie i słowiańskie
 • rodzina języków słowiańskich obejmuje między innymi język polski
 • większość języków europejskich opiera się na alfabecie łacińskim, niektóre języki słowiańskie opierają się na cyrylicy, natomiast grecki, gruziński, jidysz i ormiański posiadają własne alfabety
 • 178 państw ma przynajmniej jeden język urzędowy
 • w 59 państwach językiem urzędowym jest angielski
 • państwem z największą liczbą języków urzędowych (37) jest Boliwia.

Źródła: edl.ecml.at, ethnologue.com

EUROPE DIRECT W POLSCE