DZIAŁANIA EDUKACYJNE
 

EUROPE DIRECT Katowice zaprasza do udziału w lekcjach europejskich, wykładach i innych działaniach edukacyjnych.

Prowadzone przez nas zajęcia skierowane są głównie do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu Górnego Śląska.

Poza tym możemy przeprowadzić zajęcia np. dla studentów, seniorów oraz podczas różnych wydarzeń typu konferencje.

Nauczycieli, opiekunów, koordynatorów i ogólnie wszystkich zainteresowanych przekazywaniem wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w sposób, mamy nadzieję, atrakcyjny) serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Lekcje i inne zajęcia prowadzone są w siedzibie EUROPE DIRECT Katowice, w szkołach naszego regionu lub – w miarę potrzeby – w innych placówkach edukacyjnych.

Proponowane przez nas zajęcia prowadzone są w oparciu o aktywizujące metody nauczania, w formie warsztatów. Część lekcji zakłada wykorzystanie prezentacji multimedialnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej tematyką zajęć.

 • Co to jest Unia Europejska i w jakim celu została stworzona?
 • Kraje członkowskie UE i ich symbole
 • Lekcje o poszczególnych państwach / grupach państw
 • Języki otworzą Ci drzwi
 • Unijne symbole, czyli z czym kojarzy się Zjednoczona Europa
 • Kto rządzi Unią Europejską?
 • Polska w UE
 • Kto jest kim w Unii Europejskiej, czyli rzecz o instytucjach;
 • Traktat Lizboński – kolejny etap w rozwoju UE
 • Stanowienie prawa w Unii Europejskiej
 • Droga Polski do Unii Europejskiej
 • Przyszłość Unii Europejskiej
 • Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej (temat może nawiązywać do aktualnej półrocznej prezydencji)
 • 19 lat Polski w UE – skutki przystąpienia do UE
 • Budżet Unii Europejskiej
 • Karta Praw Podstawowych
 • Stosunki UE z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;
 • Prawa człowieka
 • Bieżące działania Unii Europejskiej (temat na bieżąco aktualizowany)

 

Poziom merytoryczny lekcji dostosowujemy do wieku i poziomu wiedzy uczniów. 

Istnieje również możliwość modyfikacji tematu, tak by odpowiadał Państwa indywidualnym potrzebom. Możecie Państwo także zaproponować własny temat spotkania.

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

O ich terminach i tematyce przeczytać można w zakładce „Aktualności EUROPE DIRECT Katowice” oraz na Facebooku – zachęcamy do śledzenia. 

Osoby zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktu osobistego w naszej siedzibie lub telefonicznego: (32) 702 11 64, 502 769 474

 

Organizujemy ponadto wydarzenia plenerowe (które również mają charakter edukacyjny).

Najczęściej są one związane z Dniem Europy (okolice 9 maja – więcej o Dniu Europy, początkach integracji europejskiej w zakładce na temat historii) oraz Europejskim Dniem Języków (26 września). Szczegółowe informacje na ich temat będą dostępne w "Aktualnościach".

EUROPE DIRECT W POLSCE