DOKUMENTY
Poniżej podstawowe dokumenty, na podstawie których funkcjonuje Unia Europejska. 

 

Obowiązujące traktaty

 


 
Traktat z Lizbony (2007)

 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(wersja skonsolidowana 2012)


 

Traktat o Unii Europejskiej

(wersja skonsolidowana 2012)


 
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2012)
EUROPE DIRECT W POLSCE