WYKŁADY OTWARTE
EUROPE DIRECT Katowice serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką Unii Europejskiej do uczestnictwa w organizowanych przez nas wykładach otwartych. O ich terminach i tematyce przeczytać można w zakładce „Aktualności” oraz na Facebooku – zachęcamy do śledzenia. 

Zachęcamy także instytucje z województwa śląskiego do współpracy przy organizacji szkoleń, konferencji lub spotkań informacyjnych o tematyce unijnej. Nasi konsultanci chętnie zabiorą głos podczas tego typu wydarzeń.

Proponowana przez nas tematyka wykładów otwartych obejmuje następujące zagadnienia:

  • Prawa obywateli Unii Europejskiej;
  • Europejska inicjatywa obywatelska;
  • 15 lat Polski w Unii Europejskiej;
  • Staże, praktyki i praca w instytucjach Unii Europejskiej;
  • Praca w krajach członkowskich Unii Europejskiej;
  • Erasmus+
  • Unia Europejska w świecie.

Ponadto prowadzimy zajęcia o ciekawostkach związanych z Unią Europejską i jej krajami członkowskimi, postaciach ważnych dla historii i współczesności Europy, unijnych instytucjach czy też historii integracji.

Prowadzone przez nas zajęcia mają charakter wykładów przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, które urozmaicane są krótkimi quizami i konkursami dla słuchaczy.

Wykłady prowadzone są nieodpłatnie.

Każdy wykład otwarty poprzedzony zostanie krótką informacją o działalności EUROPE DIRECT Katowice.

Wykłady prowadzone są nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktu osobistego w naszej siedzibie lub telefonicznego: (32) 702 11 64.

EUROPE DIRECT W POLSCE