SŁUŻBA CYWILNA
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Strona KSPA, która wzorowana jest na francuskiej École Nationale d'Administration (ENA).
www.ksap.gov.pl


Europejski Urząd Doboru Kadr. Na stronie znajdują się wszelkie informacje dotyczące profesjonalnego doboru pracowników dla instytucji Unii Europejskiej.
www.europa.eu/epso


Praca w instytucjach UE
www.europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_pl.htm


Aktualne oferty pracy
www.europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm


Oferty pracy tymczasowej
www.europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm


Europass. Umożliwia prezentowanie umiejętności zawodowych i kompetencji we wszystkich krajach UE.
www.europass.cedefop.europa.eu/pl/home


Informacja o pracy jako tłumacz
www.ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/index_en.htm


EURES. Europejski Portal Mobilności Zawodowej.
www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl&langChanged=true


Służba Cywilna Komisji. Portal prezentujący sztab urzędników pracujących dla Komisji Europejskiej.
www.ec.europa.eu/civil_service


Sieć Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej (EUPAN). Strona zawiera informacje na temat nieformalnego forum współpracy Ministrów i Dyrektorów Generalnych odpowiedzialnych za administrację publiczną w krajach członkowskich Unii.
www.eupan.eu


Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht. Strona europejskiego Instytutu kształcącego kadry administracji publicznej
www.eipa.nl

 

EUROPE DIRECT W POLSCE