SIECI INFORMACYJNE
EURES. Europejski Portal Mobilności Zawodowej w łatwy sposób umożliwia znalezienie informacji o ofertach pracy i możliwościach nauki w Europie.
ec.europa.eu/eures


SOLVIT. Serwis sieci zajmującej się rozwiązywaniem konkretnych problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich.
www.solvit.gov.pl


Signpost - Biuro Porad dla Obywatela. Serwis skierowany do obywateli UE, którzy mają problemy z mobilnością na unijnym Rynku Wewnętrznym.
ec.europa.eu/citizensrights


Enterprise Europe Network 
www.een.org.pl
www.portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_pl.htm


Podstawowe Informacje o sieci
www.portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/about


Odnośniki do sieci w poszczególnych krajach
www.portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches


Partnerzy
www.portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/partners


Zaproszenie do składania ofert
www.portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/tenders


Nawiązanie międzynarodowej współpracy
www.portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/going-international


Dostęp do nowych technologii
www.portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/technology-transfer


Dostęp do finansów
www.portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/access-finance


Pomoc w identyfikacji potrzeb firmy
www.portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/research-funding


Porady prawne i standardy europejskie
www.portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/advice-eu-law-andstandards


Twoje zdanie o prawie UE
www.portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/speak-eu-law

 

EUROPE DIRECT W POLSCE