O NAS
EUROPE DIRECT Katowice jest punktem informacji europejskiej, działającym w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Komisji Europejskiej. Do naszych zadań należy przybliżanie mieszkańcom regionu tematyki unijnej. Cele realizujemy poprzez udzielanie praktycznych informacji z dziedziny integracji europejskiej, między innymi na temat historii zjednoczonej Europy, członkostwa Polski w Unii Europejskiej, czy bieżących działań UE.

Działalność EUROPE DIRECT Katowice jest prowadzona na następujących płaszczyznach:

 • prowadzenie otwartego punktu informacji europejskiej,
 • aktywne działanie w terenie m.in. poprzez:
  - prowadzenie działań edukacyjnych 
  - udział punktu w rozpowszechnianiu informacji o Unii Europejskiej dzięki współpracy z lokalnymi mediami,
  - wydawanie publikacji i scenariuszy lekcji (w wersji drukowanej lub elektronicznej)
 • przekazywanie informacji zwrotnej do Komisji Europejskiej oraz współdziałanie z innymi punktami EUROPE DIRECT i innymi punktami działającymi w ramach sieci.

 

Otwarty punkt informacji europejskiej oferuje odwiedzającym między innymi możliwość bezpłatnego połączenia telefonicznego z Centrum Kontaktowym Europe Direct z siedzibą w Brukseli, za pomocą numeru 00 800 67 89 10 11 (informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna (niektórzy operatorzy, hotele lub aparaty w budkach telefonicznych mogą naliczać opłaty), gdzie dostępne są informacje na wszelkie tematy związane z działalnością Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej,

 

Bieżąca praca punktu obejmuje:

 • prowadzenie konsultacji merytorycznych z zakresu integracji europejskiej,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania bezpośrednie, telefoniczne pod numerem (32) 702 11 64 i zadawane drogą elektroniczną przez przedstawicieli społeczności lokalnej,
 • prowadzenie różnego rodzaju działań edukacyjnych,
 • dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych o Unii Europejskiej w regionie,

 

EUROPE DIRECT Katowice
ul. Kościuszki 6 w Katowicach
 

Czynny w dniach: od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:30 - 15:30

 

tel./fax (032) 702 11 64
kom. 502 769 474

 

Wszystkie działania i usługi wykonywane przez nasz punkt są nieodpłatne.

EUROPE DIRECT W POLSCE