O NAS
EUROPE DIRECT Katowice jest punktem informacji europejskiej, działającym w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Komisji Europejskiej - Europe Direct. Do naszych zadań należy przybliżanie mieszkańcom regionu tematyki unijnej. Cele realizujemy poprzez udzielanie praktycznych informacji z dziedziny integracji europejskiej, między innymi na temat historii Zjednoczonej Europy, rynku pracy w Unii Europejskiej, możliwości edukacyjnych w innych krajach europejskich oraz praw obywateli Unii Europejskiej.

Działalność EUROPE DIRECT Katowice jest prowadzona na następujących płaszczyznach:

 • prowadzenie otwartego punktu informacji europejskiej,
 • aktywne działanie w terenie m.in. poprzez:
  - prowadzenie wykładów i warsztatów podczas konferencji, seminariów,
  - organizowanie stoisk informacyjno-konsultacyjnych,
  - udział w pracach jury w konkursach europejskich,
  - prowadzenie lekcji europejskich,
  - udział punktu w rozpowszechnianiu informacji o Unii Europejskiej dzięki współpracy z lokalnymi mediami,
 • działania promocyjne:
  - udzielanie wywiadów,
  - promocja podczas imprez masowych,
  - patronat nad różnego rodzaju przedsięwzięciami europejskimi w regionie,
 • przekazywanie informacji zwrotnej do Komisji Europejskiej oraz współdziałanie z innymi ośrodkami Europe Direct.

Otwarty punkt informacji europejskiej oferuje odwiedzającym:

 • bezpośrednie konsultacje,
 • korzystanie z zasobów bogato wyposażonej czytelni,
 • możliwość bezpłatnego połączenia telefonicznego z Centrum Kontaktowym Europe Direct z siedzibą w Brukseli, za pomocą numeru 00 800 67 89 10 11 (informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna (niektórzy operatorzy, hotele lub aparaty w budkach telefonicznych mogą naliczać opłaty), gdzie dostępne są informacje na wszelkie tematy związane z działalnością Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej,
 • możliwość skorzystania z zainstalowanego w biurze Europe Direct, europejskiego serwisu informacyjnego, gdzie poprzez kanał telewizyjny "Europe by Satellite (EbS)" dostępne są bieżące doniesienia na temat działalności organów unijnych,
 • fachową obsługę punktu, prowadzonego przez wykwalifikowany personel.

Bieżąca praca punktu obejmuje:

 • prowadzenie konsultacji merytorycznych z zakresu integracji europejskiej,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania bezpośrednie, telefoniczne pod numerem (32) 702 11 64 i zadawane drogą elektroniczną przez przedstawicieli społeczności lokalnej,
 • prowadzenie stałych spotkań, wykładów otwartych dla mieszkańców województwa śląskiego oraz szkoleń dla różnych grup społecznych i zawodowych, w tym nauczycieli, samorządowców i przedsiębiorców,
 • prowadzenie lekcji europejskich dla uczniów wszystkich typów szkół,
 • dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych o Unii Europejskiej w regionie,
 • działalność EUROPE DIRECT Katowice obejmuje także udział w projektach o charakterze europejskim, organizowanych w regionie a także współpracę z partnerami lokalnymi i regionalnymi oraz mediami w zakresie informowania społeczności lokalnych na temat procesu integracji europejskiej.


 


EUROPE DIRECT Katowice
ul. Kościuszki 6 w Katowicach
 

czynny w dniach:

Poniedziałek - czwartek: 8:30 - 15:30

 

tel./fax (032) 702 11 64

 

Wszystkie działania i usługi wykonywane przez nasz punkt są nieodpłatne.

EUROPE DIRECT W POLSCE