LINKI
Portal Europa. Kompetendium wiedzy na temat Unii Europejskiej. Zawiera szereg przydatnych informacji na temat funkcjonowania UE oraz linków, które będą pomocne w znalezieniu potrzebnych informacji.
www.europa.eu


Komisja Europejska. Oficjalna strona Komisji Europejskiej, na której znajdują się bieżące informacje, kalendarz działań Komisji, informacje na temat Komisarzy.
www.ec.europa.eu


Parlament Europejski. Strona prezentująca działalność jednej z najważniejszych instytucji unijnych reprezentującej interesy obywateli UE.
www.europarl.europa.eu


Rada Unii Europejskiej. Portal poświęcony działaniom najważniejszego organu politycznego Wspólnoty.
www.consilium.europa.eu


Trybunał Sprawiedliwości UE. Dokonuje wykładni prawa UE.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_pl.htm


Trybunał Obrachunkowy UE. Kontroluje finanse UE.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_pl.htm


Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny. Reprezentuje pracodawców, pracowników i inne grupy interesu.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_pl.htm


Komitet Regionów. Reprezentuje lokalne i regionalne samorządy.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_pl.htm


Europejski Bank Centralny. Odpowiedzialny za Europejską politykę monetarną.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_pl.htm


Europejski Bank Inwestycyjny. Finansuje projekty inwestycyjne UE.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_pl.htm


Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dostarcza kapitał podwyższonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_pl.htm


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE. 
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_pl.htm


Europejski Inspektor Ochrony Danych. Nadzoruje ochronę danych osobowych obywateli UE.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_pl.htm


Urząd Publikacji UE. Wydaje publikacje Unii Europejskiej.
www.publications.europa.eu/index_pl.htm


Agencje UE. Agencje i organy zdecentralizowane UE.
www.europa.eu/agencies/index_pl.htm

 

EUROPE DIRECT W POLSCE