EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA
Europejska Inicjatywa Obywatelska (www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome) umożliwia milionowi obywateli UE bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki UE poprzez zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku legislacyjnego. 

 

Podstawowe Informacje
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts?lg=pl


Procedura krok po kroku
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works?lg=pl


Jak poprzeć inicjatywę
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-signup?lg=pl


Punkt kontaktowy
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/contact?lg=pl


Trwające inicjatywy
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

 

EUROPE DIRECT W POLSCE