PODSTAWOWE INFORMACJE
Podstawowe informacje o UE
www.europa.eu/about-eu/index_pl.htm


Historia UE
www.europa.eu/about-eu/eu-history/index_pl.htm


Fakty i liczby dotyczące instytucji UE
www.europa.eu/about-eu/facts-figures/index_pl.htm


Lista Członków aktualnej Komisji Barosso, z odnośnikami do ich stron domowych
www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_pl.htm


Odnośniki do stron 28 Państw Członkowskich
www.europa.eu/about-eu/countries/index_pl.htm


Pieniądze i UE informacja o budżecie UE
www.europa.eu/about-eu/basic-information/money/index_pl.htm


Budżet UE: mity i fakty
www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm


Waluta Euro informacje dotyczące wspólnej waluty europejskiej
www.europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_pl.htm


Komisja posiada swój kanał – EUTube - na portalu You Tube
www.youtube.com/user/eutube


Europa 2020: unijna strategia wzrostu na następne dziesięciolecie
www.ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm


Pełna lista podziału Komisji Europejskiej na wydziały i służby
www.ec.europa.eu/about/ds_pl.htm


Streszczenia prawodawstwa UE
www.europa.eu/legislation_summaries/index_pl.htm


Konsultacje otwarte
www.ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_pl.htm


Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej jest możliwy przez portal EUR-lex
www.eur-lex.europa.eu/pl/index.htm


Dziennik urzędowy Unii Europejskiej
www.eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl


Wykaz przygotowywanych aktów prawnych UE
www.eur-lex.europa.eu/pl/prep/latest/index.htm

 

Europejski Rok Obywateli 2013

 

Europejski Rok Obywateli 2013
www.europa.eu/citizens-2013/pl/home


Wydarzenia w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013
www.europa.eu/citizens-2013/pl/events


Wiadomości
www.europa.eu/citizens-2013/pl/news


Informacja o partnerach z którymi współpracuje Komisja
www.europa.eu/citizens-2013/pl/partners


Finansowanie ze środków unijnych
www.europa.eu/citizens-2013/pl/eu-funding-opportunities


Materiały prasowe i promocyjne
www.europa.eu/citizens-2013/pl/press-and-campaign-toolbox


Publikacje
www.europa.eu/citizens-2013/pl/resources-library

 

EUROPE DIRECT W POLSCE