KONFERENCJE
EUROPE DIRECT Katowice organizuje, współorganizuje, a także obejmuje patronatem konferencje skierowane do różnych grup docelowych. Konsultanci EUROPE DIRECT Katowice udzielają również merytorycznego wsparcia organizatorom takich wydarzeń, występują też w roli prelegentów.

 

Konferencje 2013 – 2014: 

 

Konferencje z lat 2011 – 2012 to m.in.:

"Ukraina - bliski, daleki sąsiad" - 12 i 13 grudnia 2012 roku, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, współorganizowana z Kołem Naukowym Politologów UŚ oraz Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach. Zwłaszcza pierwszy z dni przyciągnął sporą rzeszę gości. Tego dnia na jednej sali spotkali się przedstawiciele środowiska naukowego, samorządu oraz organizacji pozarządowych. A także studenci – zarówno ci polscy, jak i ukraińscy.

 

Krajowy Dzień Informacyjny kampanii "We Mean Business" - 27 września 2012 roku, siedziba Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowiach. Wydarzenie w ramach II Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, dotyczące promocji inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską. Konferencję otworzyła - w imieniu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce - konsultantka Europe Direct - Katowice, Monika Szynol.

 

"Polska prezydencja w RUE - próba bilansu" - 14 grudnia 2011 roku. Konferencja naukowa organizowana przez Wyższą Szkołę Humanistas w Sosnowcu pod patronatem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wśród zaproszonych prelegentów znalazła się konsultantka Europe Direct - Katowice, Monika Szynol, która w ramach panelu "Prawo i polityka" wygłosiła referat "Integracja, bezpieczeństwo, otwartość - priorytety polskiej prezydencji w czasach kryzysu".

 

"Prezydencja bliżej nas" - 30 listopada 2011 roku, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, współorganizowana z Kołem Naukowym Politologów UŚ oraz Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach. Na konferencję złożyły się trzy panele. Zadaniem pierwszego - eksperckiego wprowadzającego - było zapoznanie słuchaczy z istotą prezydencji, polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej oraz programem kulturalnym naszego przewodnictwa. Drugi panel - ekspercki rozwijający - skupiał się na priorytetach polskiej prezydencji, a realizacja każdego z nich została zrelacjonowana. Panel trzeci był panelem faktycznie przybliżającym tematykę, bo o polskim przewodnictwie wypowiadali się sami studenci.

 

"Chat(d)erska Prezydencja" - cykl debat organizowanych wspólnie z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach w 2011 roku. Wystąpienia znanych przedstawicieli wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego, którzy prezentowali istotę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Każda z debat skoncentrowana była na poszczególnych priorytetach polskiej prezydencji. Aktywny udział brali także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicząc w towarzyszących debatom konkursach, a także prezentując własne stanowisko w kwestiach związanych z tematyką wydarzeń.

EUROPE DIRECT W POLSCE