Partner Search
2023-01-01 | 15:39:44
Zobacz także:

W kwestii poszukiwania partnerów do realizacji projektów - pomocna może się okazać ta strona:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-searchEUROPE DIRECT W POLSCE