FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Fundusze Europejskie na lata 2007-2013. Portal informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświecony funduszom europejskim na lata: 2007-2013.
www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Fundusze Europejskie na lata 2004-2006. Strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświęcona funduszom przewidzianym na lata 2004-2006.
www.funduszestrukturalne.gov.pl


Mapa Funduszy. Strona umożliwia zapoznanie się z dotychczas zrealizowanymi projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich.
www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
www.efs.pl


Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
www.polskawschodnia.gov.pl


Program Operacyjny Pomoc Techniczna
www.popt.gov.pl


Europejska Współpraca terytorialna
www.interreg.gov.pl/20072013


Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich
www.minrol.gov.pl
www.arimr.gov.pl
www.prow.silesia-region.pl


Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
www.rybactwo.info


Regionalny Program Operacyjny województwa Śląskiego
www.rpo.silesia-region.pl

 

Przetargi, finansowanie, dotacje

Solvit. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów na rynku międzynarodowym.
www.ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm


TED (Tenders Electronic Daily). internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” poświęcona europejskim zamówieniom.
www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do


SIMAP. System informacyjny europejskich zamówień publicznych.
www.simap.europa.eu/index_pl.htm


Oferty przetargowe
www.ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_pl.htm


Unijne fundusze i dotacje
www.europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_pl.htm


Praktyczny przewodnik po funduszach UE
www.cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_pl.html


Dostęp do listy beneficjentów i dotacji UE
www.ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_pl.htm

 

EUROPE DIRECT W POLSCE