LEKCJE EUROPEJSKIE
EUROPE DIRECT Katowice zaprasza do udziału w lekcjach europejskich.

Prowadzone przez nas zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu Górnego Śląska. Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przekazywaniem wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sposób atrakcyjny serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Lekcje europejskie prowadzone są w siedzibie EUROPE DIRECT Katowice, w szkołach naszego regionu lub innych placówkach edukacyjnych jak na przykład biblioteki czy domy kultury.

Proponowane przez nas zajęcia prowadzone są w oparciu o aktywizujące metody nauczania, w formie warsztatów. Część lekcji zakłada wykorzystanie prezentacji multimedialnych, a te dla najmłodszych – gry i zabawy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej tematyką zajęć.

Lekcje europejskie w szkołach podstawowych:

 • Co to jest Unia Europejska i w jakim celu została stworzona?;
 • Kraje członkowskie UE i ich symbole;
 • Unijne symbole, czyli z czym kojarzy się Zjednoczona Europa;
 • Kto rządzi Unią Europejską?
 • Polska w UE;
 • Ja jako młody Europejczyk - co może nam dać Unia Europejska, a co sami do niej wnosimy?
 • Błękitna wyspa – ekologia w Unii Europejskiej;
 • Dziedzictwo kulturowe Europy;
 • Poznaj swoje prawa;
 • Erasmus+.

Lekcje europejskie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 • Unia Europejska jako drzewo historii dziejów;
 • Kto jest kim w Unii Europejskiej, czyli rzecz o instytucjach;
 • Traktat Lizboński – kolejny etap w rozwoju UE;
 • Stanowienie prawa w Unii Europejskiej;
 • Droga Polski do Unii Europejskiej;
 • Wokół wspólnego celu – przyszłość Unii Europejskiej;
 • Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, na przykładzie polskiej prezydencji;
 • 15 lat Polski w UE – korzyści i koszty z przystąpienia do UE;
 • Budżet Unii Europejskiej;
 • Europejska inicjatywa obywatelska;
 • Prawa obywateli Unii Europejskiej;
 • Jakie możliwości daje nam europejska demokracja?;
 • Karta Praw Podstawowych – poznaj swoje prawa.
 • Poprawne konstruowanie europejskiego CV;
 • Rynek pracy UE;
 • Erasmus+;
 • Polityka ekologiczna w UE;
 • Rola UE na arenie międzynarodowej;
 • Stosunki UE z innymi państwami, kontynentami i organizacjami międzynarodowymi;
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa;
 • Edukacja globalna;
 • Zaangażowanie UE i krajów członkowskich w zwalczanie ubóstwa na świecie;
 • Unia Europejska i jej państwa członkowskie we współpracy rozwojowej;
 • Prawa człowieka;
 • Światowy pokój i bezpieczeństwo naszym wspólnym celem.

 

Poziom merytoryczny lekcji dostosowujemy do wieku i poziomu wiedzy uczniów.

Istnieje również możliwość modyfikacji tematu, tak by odpowiadał Państwa indywidualnym potrzebom. Możecie Państwo także zaproponować własny temat spotkania.

 

Lekcje prowadzone są nieodpłatnie.

Grupy chętne do udziału w lekcji prosimy o zgłoszenie uczestnictwa osobiście w siedzibie naszego biura lub telefonicznie pod numerem (32) 702 11 64

EUROPE DIRECT W POLSCE