LEKCJE EUROPEJSKIE
EUROPE DIRECT Katowice zaprasza do udziału w lekcjach europejskich.

Prowadzone przez nas zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu Górnego Śląska. Nauczycieli i opiekunów zainteresowanych przekazywaniem wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sposób atrakcyjny serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Lekcje europejskie prowadzone są w siedzibie EUROPE DIRECT Katowice, w szkołach naszego regionu lub innych placówkach edukacyjnych jak na przykład biblioteki czy domy kultury.

Proponowane przez nas zajęcia prowadzone są w oparciu o aktywizujące metody nauczania, w formie warsztatów. Część lekcji zakłada wykorzystanie prezentacji multimedialnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej tematyką zajęć.

 • Co to jest Unia Europejska i w jakim celu została stworzona?
 • Kraje członkowskie UE i ich symbole
 • Lekcje o poszczególnych państwach / grupach państw
 • Języki otworzą Ci drzwi
 • Unijne symbole, czyli z czym kojarzy się Zjednoczona Europa
 • Kto rządzi Unią Europejską?
 • Polska w UE
 • Kto jest kim w Unii Europejskiej, czyli rzecz o instytucjach;
 • Traktat Lizboński – kolejny etap w rozwoju UE
 • Stanowienie prawa w Unii Europejskiej
 • Droga Polski do Unii Europejskiej
 • Przyszłość Unii Europejskiej
 • Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej (temat może nawiązywać do aktualnej półrocznej prezydencji)
 • 19 lat Polski w UE – skutki przystąpienia do UE
 • Budżet Unii Europejskiej
 • Karta Praw Podstawowych
 • Stosunki UE z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;
 • Prawa człowieka
 • Bieżące działania Unii Europejskiej (temat na bieżąco aktualizowany)

 

Poziom merytoryczny lekcji dostosowujemy do wieku i poziomu wiedzy uczniów. 

Istnieje również możliwość modyfikacji tematu, tak by odpowiadał Państwa indywidualnym potrzebom. Możecie Państwo także zaproponować własny temat spotkania.

 

Lekcje prowadzone są nieodpłatnie.

Grupy chętne do udziału w lekcji prosimy o zgłoszenie uczestnictwa osobiście w siedzibie naszego biura lub telefonicznie: (32) 702 11 64, 502 769 474

EUROPE DIRECT W POLSCE