SCENARIUSZE LEKCJI EUROPEJSKICH
7 i 8 czerwca 2003 roku w ogólnokrajowym referendum, Polacy powiedzieli „tak” Unii Europejskiej i wspólnie zadecydowali o przystąpieniu naszego kraju do rodziny państw zjednoczonej Europy. Niemal rok później, 1 maja 2004 roku, ostatecznie Polska stała się kolejnym krajem członkowskim Unii Europejskiej. Obowiązkiem nas wszystkich – unijnych obywateli – jest pogłębianie swojej wiedzy o tej niezwykłej i wyjątkowej organizacji międzynarodowej.

Aby ułatwić nauczycielom przekazywanie wiedzy o zjednoczonej Europie, a lekcje uczynić bardziej atrakcyjnymi EUROPE DIRECT Katowice od kilku lat przygotowuje i wydaje scenariusze zajęć o tematyce europejskiej.

Osoby, które je opracowują, od dawna obcują z tematyką unijną. Prowadzą lekcje, warsztaty i seminaria dotyczące szeroko pojętego funkcjonowania Unii Europejskiej. Scenariusze opracowywane są w przystępnej formie, dzięki czemu nie zawsze wzbudzające zainteresowanie i czasem skomplikowane tematy ujęte są w ramy zajęć prowadzonych za pomocą aktywizujących metod nauczania tak, aby ułatwić przyswojenie wiedzy i wzbudzić zainteresowanie uczniów.

Wyrażamy nadzieję, iż nasze publikacje ułatwią nauczycielom wprowadzenie uczniów w świat Unii Europejskiej, a uczniom uprzyjemni poznawanie zjednoczonej Europy. Wierzymy, iż przyczyni się one do wzrostu zainteresowania tą tematyką.

Scenariusze można pobrać w wersji elektronicznej lub odebrać osobiście w siedzibie ED w Katowicach (do wyczerpania nakładu).

 

Scenariusze 2020

Unia Europejska

 

Scenariusze 2019

Unia Europejska
 

 

Scenariusze 2018

Unia Europejska

 

 

Scenariusze 2017

Unia Europejska

 

Scenariusze 2016

Unia Europejska Unia Europejska

 

Scenariusze 2015

Europejska podróż Unia Europejska

 

Scenariusze 2014

Europejska podróż Unia Europejska

 

Scenariusze 2013

Europejska podróż Unia Europejska
 
 
EUROPE DIRECT W POLSCE