MEDIA
Aktualne wiadomości (www.europa.eu/newsroom/index_en.htm) na portalu Europa.

 

Highlights. Możliwość śledzenia najważniejszych wiadomości z podziałem na tematy i miesiące.
www.europa.eu/newsroom/highlights/index_en.htm


Press releases. Oświadczenia prasowe Komisji.
www.europa.eu/newsroom/press-releases/index_en.htm


What’s New in Europe. Wiadomości z instytucji UE.
www.europa.eu/geninfo/whatsnew_en.htm


Calendar of events. Wszystkie nadchodzące wydarzenia związane z UE.
www.europa.eu/newsroom/calendar/?siteLanguage=en


Audiovisual resources. Aktualne nagrania, zdjęcia i pliki audiowizualne.
www.europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm


Press contacts. Dane kontaktowe przedstawicieli prasowych wszystkich instytucji UE.
www.europa.eu/newsroom/press-contacts/index_en.htm


Information on press facilities. Wszystko co musisz wiedzieć o akredytacjach, transmisjach i listach mailingowych.
www.europa.eu/newsroom/press-facilities/index_en.htm

EUROPE DIRECT W POLSCE