Węgry przewodniczą Radzie Unii Europejskiej
2024-07-01 | 13:07:14
Węgry po raz drugi obejmują przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej
 
Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej zmienia się co sześć miesięcy. Państwo członkowskie, które obejmuje to stanowisko, przez okres sześciu miesięcy przewodniczy pracą tej instytucji, a także dba o ciągłość pracy UE. Państwa członkowskie sprawujące przewodnictwo ściśle współpracują w grupach po trzy państwa. System ten został wprowadzony na mocy Traktatu z Lizbony w 2009 roku. Obecne Trio to: Hiszpania, Belgia i Węgry.
Węgry będą kontynuować prace swojego poprzednika, czyli Belgi. Prezydencja będzie trwać od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku, a następnie tę funkcję obejmie Polska
Węgry skupią się na siedmiu tematach:
  • zwiększanie konkurencyjności UE
  • wzmacnianie polityki obronnej UE
  • konsekwentna i merytoryczna polityka rozszerzenia
  • powstrzymywanie nielegalnej migracji
  • kształtowanie przyszłej polityki spójności
  • promowanie polityki rolnej UE zorientowanej na rolników
  • stawianie czoła wyzwaniom demograficznym.
Więcej informacji:
  • portal prezydencji węgierskiej:
  • priorytety węgierskiej prezydencji:
EUROPE DIRECT W POLSCE