"Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" - rusza kolejna edycja konkursu
2013-02-15 | 18:29:17

Motorem gospodarki jest przedsiębiorczość, która napędza wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. W Europie realizowanych jest wiele projektów na rzecz przedsiębiorczości. Ale który spośród nich jest najbardziej pomysłowy i najskuteczniej wspiera tworzenie nowych firm i miejsc pracy? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj kolejną edycję konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”, która odbędzie się w 2013 r. Wyróżnienia te są wyrazem uznania dla najlepszych inicjatyw publicznych oraz partnerstw publiczno-prywatnych, które promują rozwój firm i przedsiębiorczości. W tegorocznej edycji pojawi się nowa kategoria, w której nagrodzony zostanie najlepszy projekt w dziedzinie gospodarki ekologicznej.


Małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą aż 85 proc. wszystkich nowych miejsc pracy. Być swoim własnym szefem − gdyby istniała taka możliwość, zdecydowałoby się na to 37 proc. obywateli UE. Wizja pracy „na swoim” bardziej przemawia do młodych − 45 proc. osób w przedziale wiekowym 15−24 uważa własną działalność gospodarczą za możliwy wariant rozwoju zawodowego. Gdyby wykorzystać ten potencjał, do około 20,8 milionów małych i średnich przedsiębiorstw działających w UE mogłyby dołączyć miliony nowych firm. Europejskie nagrody przedsiębiorczości wspierają ten potencjał dzięki wyróżnianiu i promowaniu najlepszych projektów w tej dziedzinie.


Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: „Nagrodzone projekty uczą nas, w jaki sposób można tworzyć nowe miejsca pracy, a tym samym działać na rzecz ożywienia europejskiej gospodarki. Podstawą odrodzenia gospodarczego w powojennej Europie była właśnie przedsiębiorczość oraz odważne podejmowane przez wybitnych przedsiębiorców. Aby stymulować wzrost gospodarczy w Europie, musimy nie tylko wspierać firmy, które już istnieją, lecz skoncentrować się na tworzeniu nowych. Mam nadzieję, że te nagrody przyczynią się do pełnego wykorzystania ogromnego potencjału przedsiębiorczości, jaki posiada Europa”.


Więcej informacji na temat Europejskich Nagród Przedsiębiorczości można znaleźć na poświęconej im stronie internetowej, na oficjalnym profilu konkursu na Facebooku oraz na Twitterze w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim lub niemieckim.


Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:

  • Wspieranie rozwoju rynków ekologicznych i efektywnego gospodarowania zasobami
  • Promowanie ducha przedsiębiorczości
  • Inwestowanie w umiejętności
  • Poprawa otoczenia biznesowego
  • Wspieranie internacjonalizacji biznesu
  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i sprzyjająca włączeniu społecznemu

 

Nowa kategoria ma promować trwały rozwój poprzez nagradzanie projektów na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami i dostępu MŚP do rynków ekologicznych.

 

Procedura


Konkurs przebiega w dwóch etapach: najpierw na szczeblu krajowym, później − europejskim. Do czerwca 2013 r. każdy kraj wybierze po dwa najlepsze projekty krajowe, które następnie wezmą udział w konkursie ogólnoeuropejskim.


Jury na poziomie europejskim wybierze laureatów. Wszyscy laureaci szczebla krajowego i europejskiego zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, podczas której będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów na forum międzynarodowym. Nagrody główne zostaną wręczone podczas zgromadzenia MŚP 2013, które odbędzie się w Wilnie w dniach 25-27 listopada.


Kontekst


Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości przyznawane są od 2006 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie promowania przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Do udziału w konkursie zgłoszono dotychczas ponad 2 tys. projektów, za sprawą których powstało w sumie ponad 10 tys. nowych przedsiębiorstw. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie inicjatyw skutecznie wspierających przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, prezentowanie najlepszych rozwiązań w dziedzinie przedsiębiorczości, informowanie szerokiego ogółu o znaczeniu przedsiębiorców dla gospodarki i społeczeństwa oraz motywowanie potencjalnych przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności.

 

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela, 15 lutego 2013

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-12-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE