EBI wspiera modernizację polskich kolei kredytem w wysokości 268 mln EUR
2014-06-04 | 10:12:52

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 268 mln EUR PKP Polskim Liniom Kolejowym SA (PLK) na modernizację 58 km linii kolejowej z Katowic do Krakowa.

Dzięki wsparciu EBI modernizacja linii na tym odcinku obejmie szeroki zakres zmian, w szczególności wymienione zostaną tory, podkłady oraz sieć trakcyjna, a także odnowiony zostanie system zasilania. Przebudowa kilku stacji zapewni lepszą dostępność dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Na zmodernizowanym odcinku pociągi pasażerskie będą mogły osiągać prędkość do 160 km/h, natomiast pociągi towarowe do 120 km/h. Ograniczenie negatywnego wpływu ruchu pociągów na środowisko naturalne zapewnią m.in. ekrany akustyczne, odwodnienia i przejścia dla zwierząt. Modernizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa do końca 2016 r.

Jednym z zadań EBI jest promowanie konkurencyjnych i przyjaznych środowisku usług transportowych. Inwestycja ta zatem nie tylko poprawi jakość usług polskiej kolei, ale także pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacji pociągów oraz skrócenie czasu podróży. W rezultacie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności kolei wobec innych środków transportu.

Wsparcie dla modernizacji odcinka Katowice – Kraków jest kontynuacją długoletniej współpracy EBI z PLK. Łączna suma dziesięciu kredytów EBI na modernizację kolei w całej Polsce wynosi 1,9 mld EUR. Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania, spółka PLK będzie mogła skorzystać z niższych kosztów finansowania oraz długiego okresu spłaty kredytu na modernizację polskiej kolei.

W roku 2013 wysokość wsparcia finansowego udzielonego Polsce przez EBI wyniosła 5,7 mld EUR, z czego 18 proc. było przeznaczone na projekty dotyczące transportu kolejowego i komunikacji miejskiej. EBI wspiera inwestycje kolejowe w Polsce już od 24 lat – dzięki kredytom EBI modernizowana jest zarówno infrastruktura kolejowa, jak także zakupione zostały nowoczesne tabory kolejowe.


Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej — zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw czy zwiększanie innowacyjności i spójności.

EUROPE DIRECT W POLSCE