Transport: zastrzyk 11,9 mld euro wzmocni krwiobieg Europy
2014-09-11 | 13:00:00

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do zgłaszania projektów zagospodarowania unijnych funduszy przeznaczonych na poprawę połączeń transportowych o łącznej wartości 11,9 mld euro. Jest to największy, do tej pory, budżet UE przeznaczony na infrastrukturę transportową. Państwa członkowskie mają czas na przedstawienie ofert do 26 lutego 2015 r .

Finansowanie zostanie skoncentrowane na osiach 9 głównych korytarzy transportowych, które mają razem stanowić bazową sieć transportu, odgrywając rolę gospodarczego krwiobiegu jednolitego rynku (zob. mapę w załączniku). Inwestycje mają radykalnie usprawnić ruch na osi Wschód-Zachód poprzez usunięcie tzw. wąskich gardeł i ułatwienie transgranicznej działalności przewozowej na potrzeby przedsiębiorstw i obywateli w całej UE. 

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Siim Kallas podkreślił: „Nie sposób przecenić roli transportu jako bazy zdrowej gospodarki europejskiej, dlatego to właśnie dziś, jak nigdy, nakłady na sieć transportową mają kapitalne znaczenie dla ożywienia koniunktury. Rejony Europy, które nie dysponują odpowiednimi połączeniami transportowymi, nie mogą spodziewać się wzrostu ani lepszej koniunktury. Państwa członkowskie muszą wykorzystać tę szansę, aby ubiegać się o finansowanie służące lepszemu skomunikowaniu, konkurencyjności i zapewnieniu sprawniejszego i szybszego dojazdu tak obywatelom, jak i przedsiębiorstwom”.

Finansowanie ze środków UE dla transportu zwiększyło się trzykrotnie wobec 8 mld w latach 2007-2013, osiągając poziom 26 mld euro na lata 2014-2020 w ramach nowego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF, z ang. Connecting Europe Facility). Jest to pierwsza transza nowych funduszy, które zostaną udostępnione dla sektora transportu.

Łącznie te innowacje – potrojenie funduszy przeznaczonych na transport w połączeniu z decyzją o ścisłym skoncentrowaniu funduszy wzdłuż 9 głównych unijnych korytarzy transportowych – stanowią najbardziej radykalny zwrot w polityce UE w zakresie infrastruktury transportowej od jej powstania w latach osiemdziesiątych XX w.

Nowa sieć bazowa, która ma zostać utworzona do 2030 r., połączy:

  • 94 główne porty Europy (połączenia kolejowe i drogowe);
  • 38 kluczowych portów lotniczych z połączeniami kolejowymi do dużych miast.
  • Jednocześnie 15 000 km linii kolejowych zostanie przystosowanych do dużych prędkości;
  • zrealizowanych zostanie 35 dużych projektów transgranicznych mających na celu usunięcie wąskich gardeł.

 

Fundusze zostaną przeznaczone na najbardziej konkurencyjne projekty i skoncentrowane wokół dziewięciu głównych korytarzy transportowych w Europie.

Dwa z tych korytarzy przebiegają przez Polskę (więcej informacji tutaj).

 

Projekty te otrzymają fundusze unijne, ale muszą być współfinansowane przez państwa członkowskie. Ostateczne decyzje co do przydzielenia środków na konkretne projekty zostaną ogłoszone latem 2015 r.

 

Więcej informacji

 

Nowa polityka UE w zakresie infrastruktury – kontekst MEMO/14/525 (w języku polskim)

 

„Łącząc Europę” (strony internetowe DG MOVE): http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm

 

Dzień informacji o CEF w Brukseli: http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2014_cef_transport_info_day.htm

 

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci: http://inea.ec.europa.eu

 

Komisarz Kallas na Twitterze: @SiimKallasEU

EUROPE DIRECT W POLSCE