Europejski Dzień Języków: różnorodność jest w naszym DNA
2014-09-25 | 14:37:07

Językowa gra miejska „Królewskie słowa” oraz noc kina europejskiego w Krakowie, kawiarenka językowa oraz spotkanie z Mariuszem Szczygłem pt. „Za co lubimy Czechów” we Wrocławiu, lekcje pokazowe w dwudziestu językach oraz warsztaty językowo-teatralne dla dzieci w Warszawie – to tylko niektóre z dziesiątek wydarzeń zaplanowanych w najbliższych dniach w ramach Europejskiego Dnia Języków, czyli święta różnorodności językowej. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego oraz instytucjami partnerskimi od lat zachęcają do nauki języków obcych, wskazując jak ważna jest ich znajomość dla wzajemnego porozumienia między narodami, a także dla rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców Europy.

W tych dniach we wszystkich państwach członkowskich Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej organizują lub wspierają wiele imprez, w tym rozdanie nagród „LinguaFest” w Bukareszcie, sesję opowieści szekspirowskich dla dzieci w Madrycie, poszukiwanie skarbów związane z językami w Londynie i festiwal Drongo w Amsterdamie. Historyczny plac Piazza Ognissanti we Florencji będzie miejscem zgromadzeń na wolnym powietrzu mających na celu promowanie finansowanych przez UE inicjatyw wspierających naukę języków obcych, takich jak Erasmus+.

Także we Florencji, w Palazzo Vecchio, odbędzie się ważna konferencja organizowana przez włoską prezydencję UE iAccademia della Crusca zatytułowaną „Dlaczego języki mają znaczenie: europejska i krajowa perspektywa w zakresie wielojęzyczności”. Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, i Stefania Giannini, włoska minister edukacji, znajdą się wśród uczestników wydarzenia, w trakcie którego eksperci będą dyskutować nad sposobami podniesienia jakości i skuteczności nauczania języków oraz propagowania nauki języków w ramach szerszych strategii nabywania umiejętności.

„Wielojęzyczność i różnorodność językowa są głęboko zakorzenione w DNA Unii Europejskiej. Nasze języki są nierozerwalnie związane z naszym dziedzictwem kulturowym i naszą tożsamością. Europejski Dzień Języków to okazja dla ogółu społeczeństwa, aby odkryć, że języki to dobra zabawa i że nigdy nie jest za późno na naukę”. Wielojęzyczność może dać możliwości zatrudnienia i być początkiem nowej przygody. Erasmus +, nowy unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, da czterem milionom osób możliwość studiowania, szkolenia się, nauczania lub wolontariatu za granicą – a lepsze umiejętności językowe są wielką korzyścią”, powiedziała komisarz Vassiliou.

Thorbjørn Jagland, sekretarz generalny Rady Europy, która wspólnie z Komisją organizuje Europejski Dzień Języków, dodał: „W dniu 26 września obchodzimy dzień różnorodności językowej Europy. Pozwolę sobie przywołać słowa Antoina de Saint-Exupery – że słowa są często źródłem nieporozumień. Język może ranić, może być użyty w celu dyskryminowania i poniżania. Wspólnie możemy postarać się o to, aby nie był źródłem nieporozumień, ale stał się kluczem do międzykulturowego dialogu i wzajemnego poszanowania. W tym celu musimy rozbić utarte schematy i otworzyć się na różnorodność.”

Do imprez z okazji Europejskiego Dnia Języków należy także organizowana 24 października we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim konferencja „Wpływ nowych narzędzi IT na jakość tłumaczeń oraz perspektywy zawodowe tłumaczy”.

Kontekst

Po raz pierwszy Europejski Dzień Języków zorganizowała w 2001 r. Rada Europy w ramach Europejskiego Roku Języków. Komisja Europejska i Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy biorą czynny udział w organizowaniu imprez związanych z językami w tym dniu i sąsiadujących dniach.

Celem Europejskiego Dnia Języków jest szerzenie wiedzy na temat języków używanych w Europie, wspieranie różnorodności kulturowej i językowej oraz zachęcanie do uczenia się języków przez całe życie. W Unii Europejskiej funkcjonują 24 języki urzędowe, około 60 języków regionalnych i języków mniejszości oraz ponad 175 języków, którymi posługują się migranci.

Co najmniej połowa ludności świata jest dwujęzyczna lub wielojęzyczna, tj. mówi co najmniej dwoma językami lub je rozumie. Komisja Europejska jest zaangażowana w opracowywanie strategii politycznych w dziedzinie kształcenia językowego w całej Europie w ramach celu, jakim jest poprawa umiejętności językowych w Europie, zwłaszcza poprzez nauczanie co najmniej dwóch języków obcych począwszy od bardzo wczesnego wieku.

Program Erasmus + będzie dysponował budżetem w wysokości prawie 15 mld euro, czyli wzrośnie on o 40 % w porównaniu z wcześniejszymi poziomami wydatków. Po raz pierwszy wsparcie językowe w przypadku mobilności zostanie udostępnione w internecie bezpłatnie wszystkim uczestnikom mobilności długoterminowej (co najmniej dwa miesiące za granicą). Wsparcie w internecie będzie obejmowało języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski i niderlandzki. Są to języki wykładowe lub języki pracy ponad 90% wszystkich studentów, stażystów, młodych wolontariuszy i innych, którzy studiują lub szkolą się za granicą. Uczestnicy zostaną poproszeni o ocenę swoich kompetencji językowych przed swoim pobytem za granicą i po nim.

Dodatkowe informacje

Program „Erasmus+”

Strona internetowa „Języków”

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 25 września 2014

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-10-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE