Lepszy transport kolejowy
2014-12-11 | 18:31:56

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie pięciu dużych projektów transportowych związanych modernizacją infrastruktury w woj. śląskim, opolskim i kujawsko-pomorskim. Inwestycje są warte łącznie 202,9 mln euro, a środki na nie będą pochodzić z Funduszu Spójności. Kolej ma zostać zmodernizowana w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku, a pasażerowie na miejsce dotrą szybciej i bardziej komfortowo.

Wszystkie projekty zostaną sfinansowane za pośrednictwem programu operacyjnego dla Polski „Infrastruktura i środowisko” w ramach osi priorytetowej – „Transport przyjazny środowisku”. Łączny koszt wszystkich pięciu inwestycji wyniesie 413,7 mln euro.

Unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu, która zatwierdzała wymienione inwestycje, powiedziała przy tej okazji: – Oto dobre przykłady tego, jak nasze inwestycje regionalne przyczyniają się do poprawy mobilności obywateli, umożliwiając im bezpieczne i przyjazne środowisku podróżowanie. Zatwierdzone dziś projekty nie tylko podniosą konkurencyjność regionu, ale też w krótkim czasie poprawią jakość życia mieszkańców dzięki znacznemu skróceniu czasu podróży, poprawie warunków podróżowania oraz jakości świadczonych usług przewozowych.

Projekt w woj. śląskim przewiduje rewitalizację 60 km odcinka linii kolejowej między Częstochową a miejscowością Fosowskie. W projekcie znalazły się: modernizacja podtorza i związanych z nim obiektów kolejowych, rozjazdów, peronów, skrzyżowań, przejazdów, obiektów inżynieryjnych, oświetlenia, urządzeń sygnalizacyjnych oraz systemów kontroli i sterowania, a także trakcji elektrycznej. Cała inwestycja kosztuje 85,7 mln euro, z czego Unia Europejska finansuje za pośrednictwem Funduszu Spójności 48,2 mln euro.

Projekt w woj. opolskim obejmuje modernizację 35 km odcinka linii kolejowej nr 132 między Błotnicą Strzelecką a Opolem Groszowicami oraz remont wiaduktu.  Główną korzyścią z realizacji projektu będzie skrócenie czasów przejazdu na tym odcinku. Cały koszt inwestycji wyniesie 60,8 mln euro, z czego 39,4 mln euro sfinansuje Unia Europejska ze środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Projekt w woj. kujawsko-pomorskim obejmuje renowację i modernizację podtorza oraz obiektów kolejowych, rozjazdów, przejazdów, skrzyżowań oraz wiaduktu, a także demontaż zbędnego toru i związanej z nim linii trakcyjnej na 51 km. Unia Europejska finansuje za pośrednictwem Funduszu Spójności 28,1 mln euro w ramach inwestycji, której łączny koszt wyniesie 53,9 mln euro.

Projekt w woj. śląskim dotyczy remontu linii kolejowych nr 1, 133, 160 i 186 na odcinkach Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa, których łączna długość wynosi 68 km. Cała inwestycja kosztuje 115,4 mln euro, z czego Unia Europejska finansuje za pośrednictwem Funduszu Spójności 71,8 mln euro.

Projekt w woj. opolskim i śląskim przewiduje renowację 69 km linii kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów na odcinku Kalety – Kluczbork. Jego głównym celem jest zwiększenie prędkości i skrócenie czasów przejazdu. Unia Europejska za pośrednictwem Funduszu Spójności pokrywa 63,6 mln euro z łącznego kosztu inwestycji wynoszącego 97,9 mln euro.

Zatwierdzone projekty:

  • „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa- Fosowskie”
  • „Rewitalizacja linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka - Opole Groszowice”
  • „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz”
  • „Poprawa jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa w woj. śląskim”
  • „Poprawa jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork”

Kontekst:

Wymienione inwestycje to tzw. duże projekty, czyli przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 50 mln euro (z VAT). Duże projekty są zatwierdzane bezpośrednio przez Komisję Europejską w drodze specjalnych decyzji, podczas gdy finansowanie mniejszych inwestycji zatwierdza się na szczeblu krajowym lub regionalnym.

Decyzje w sprawie projektów dotyczą okresu programowania 2007-2013.

W ramach funduszy spójnościowych UE na lata 2007-2013 Polska otrzymała łącznie ok. 67 mld euro, a w latach 2014-2020 ma otrzymać 77,3 mld euro (wg cen bieżących).

Dodatkowe informacje:

Twitter:

EUROPE DIRECT W POLSCE