Eurobarometr: rośnie poparcie społeczne dla pomocy humanitarnej Unii Europejskiej
2015-05-29 | 13:39:39

Mimo kryzysu gospodarczego rośnie poparcie społeczne dla pomocy humanitarnej Unii Europejskiej. Dziewięciu obywateli na dziesięciu (90%) uważa, że ważne jest, aby Unia Europejska nadal finansowała pomoc humanitarną; stanowi to wzrost o dwa punkty procentowe w stosunku do poprzedniego badania przeprowadzonego w 2012 r. Prawie taka sama liczba badanych, 85%, popiera finansowanie pomocy humanitarnej pomimo kryzysu gospodarczego w Europie.

Są to jedne z głównych wyników ostatniego badania Eurobarometru dotyczącego pomocy humanitarnej.

„Solidarność Europejczyków daje nadzieję setkom milionów ludzi na całym świecie, którzy potrzebują pomocy, by przetrwać w obliczu konfliktów, przesiedlenia czy klęsk żywiołowych. Jestem dumny z silnego poparcia obywateli dla europejskich działań humanitarnych: dzięki niej Unia nadal jest pozytywną siłą w coraz bardziej skomplikowanym świecie”, powiedział Christos Stylianides, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

Obywatele UE wykazują się coraz lepszą wiedzą na temat unijnej pomocy humanitarnej. Jak wynika z badania 76% respondentów posiada ogólną wiedzę o działaniach UE w tej dziedzinie (w porównaniu z 68% w 2012 r.). Obywatele są również dobrze poinformowani na temat konkretnych unijnych działań w odpowiedzi na duże kryzysy, takie jak epidemia wirusa Ebola w Afryce Zachodniej.

Jako preferowane źródło informacji na temat pomocy humanitarnej Europejczycy wybierają internet, a następnie telewizję i prasę.

Znaczna większość respondentów (84%) popiera również inicjatywę „Wolontariusze pomocy UE”, w ramach której na całym świecie pracują wolontariusze pomocy humanitarnej. Pierwsi wolontariusze pomocy UE już od ponad roku działają w ramach szeregu projektów pilotażowych.

Kontekst

UE jako całość – Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi – jest największym darczyńcą pomocy humanitarnej na świecie.

Komisja Europejska prowadzi na całym świecie operacje ratunkowe. Pomoc ta odbywa się w ramach partnerstwa z agencjami ONZ, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi takimi jak Czerwony Krzyż.

Od 21 do 30 marca 2015 r. przeprowadzono w 28 państwach członkowskich specjalne badanie Eurobarometru na temat pomocy humanitarnej (434). Ankietę na temat sposobu postrzegania pomocy humanitarnej Komisji Europejskiej w formie bezpośrednich rozmów przeprowadzono wśród 28 082 respondentów.

Dalsze informacje

Wyniki badania Eurobarometr

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 29 maja 2015

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-10-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE