UE przeznacza 83 mln euro na poprawę warunków życia uchodźców w Grecji
2016-04-19 | 19:17:29

UE przeznacza 83 mln euro na poprawę warunków życia uchodźców w Grecji

Komisja Europejska zapowiedziała dziś przeznaczenie, w ramach nowego instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych zaproponowanego przez Komisję w dniu 2 marca, 83 mln euro na poprawę warunków życia uchodźców w Grecji. Środki te zostaną niezwłocznie udostępnione służbom Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i sześciu międzynarodowym organizacjom pozarządowym.

Partnerzy ci będą współpracować z greckimi organizacjami pozarządowymi, które mają niezbędną wiedzę o warunkach lokalnych.

Christos Stylianides, unijny komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, podpisał dziś w Atenach pierwsze umowy w ramach nowego instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii, który ma pomagać państwom członkowskim w reagowaniu na tego typu sytuacje, wynikające np. z napływu dużej liczby uchodźców.

Komisarz Stylianides powiedział: „Musimy przywrócić godne warunki życia uchodźców i migrantów w Europie tak szybko, jak to możliwe. Uruchamiając pierwsze projekty na miejscu, dajemy konkretny przykład tego, w jaki sposób UE podejmuje wyzwania, przed którymi stoi Europa. Fundusze trafią do naszych partnerów w dziedzinie pomocy humanitarnej, którzy ściśle współpracują z greckimi władzami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, aby pomoc była udzielana w sposób skoordynowany i zorganizowany w maksymalnej liczbie miejsc”.

Komisarz Stylianides spotkał się z Ioannisem Mouzalasem, greckim ministrem ds. imigracji. Wraz z merem Aten Giorgosem Kaminisem odwiedzili oni obóz dla uchodźców w Eleonas, gdzie będą realizowane projekty na rzecz wsparcia uchodźców.

Dzięki tym nowym projektom Komisja przyczyni się do zapewnienia dziesiątkom tysięcy uchodźców i migrantów w Grecji podstawowej opieki zdrowotnej, żywności, lepszych warunków sanitarnych, specjalnych pomieszczeń dla dzieci oraz tymczasowych budynków mieszkalnych.

Zapowiedziane dziś wsparcie jest uzupełnieniem ogólnego wsparcia UE udzielanego w kontekście kryzysu uchodźczego w Grecji. Od 2015 r. Grecji udostępniono już nadzwyczajne środki w wysokości 181 mln euro z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby pomóc jej w stawieniu czoła kryzysowi uchodźczemu. Środki te stanowią uzupełnienie pochodzącej z tych samych funduszy kwoty 509 mln euro przeznaczonej dla greckiego programu krajowego na lata 2014–2020.

Przegląd finansowania

 

Kontekst

W dniu 2 marca Komisja zaproponowała szybciej działający i lepiej ukierunkowany mechanizm reagowania na poważne sytuacje kryzysowe w postaci nowego instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, który obejmuje pomoc państwom członkowskim w stawianiu czoła napływowi dużej liczby uchodźców.

Po przyjęciu przez Radę w dniu 15 marca rozporządzenia (UE) 2016/369 Parlament Europejski zatwierdził w dniu 13 kwietnia fundusze niezbędne dla rozpoczęcia pierwszej rundy finansowania unijnego. Szacuje się, że w 2016 r. potrzebne będzie 300 mln euro w celu uzupełnienia obecnych działań przez inne sposoby wsparcia. Pozostałe środki mają zostać udostępnione w późniejszym terminie w tym roku.

Nadzwyczajna pomoc finansowa jest uzupełnieniem innych unijnych instrumentów finansowych takich jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz unijny program działań w dziedzinie zdrowia, z których przeznaczono już znaczne środki finansowe na pomoc w Grecji. Nowe fundusze uzupełniają również środki pomocy udzielanej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, który opiera się na dobrowolnym wkładzie państw uczestniczących.

Dodatkowe informacje:

MEMO/16/1448: Pytania i odpowiedzi: pierwsze projekty unijnego wsparcia dla uchodźców w Grecji w ramach nowego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych

ZESTAWIENIE INFORMACJIZarządzanie kryzysem uchodźczym: unijne wsparcie finansowe dla Grecji

Europejski program w zakresie migracji

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/369 w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii

Strona internetowa komisarza Christosa Stylianidesa

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, IP/16/1447, Bruksela, 19 kwietnia 2016 r.

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-10-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE