Analiza średniej liczby godzin pracy w państwach UE według danych Eurostatu
2024-03-27 | 10:18:01

Dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z Wami ciekawym spostrzeżeniem dotyczącym średniej liczby godzin pracy w różnych państwach Unii Europejskiej, opartym na danych udostępnionych przez Eurostat z 2022 roku.

Według analiz Eurostatu, państwa takie jak Grecja, Polska, Rumunia i Bułgaria wyróżniają się najwyższą średnią liczbą godzin pracy tygodniowo, przekraczającą 40 godzin.

Z drugiej strony, Holandia, Niemcy i Dania plasują się na przeciwnym biegunie, charakteryzując się najniższą średnią liczbą godzin pracy tygodniowo w porównaniu z innymi państwami UE.

Jeśli chcecie zgłębić tę tematykę i poznać więcej szczegółów, zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem Eurostatu, dostępnym pod tym linkiem: https://europa.eu/!ht8vHy

EUROPE DIRECT W POLSCE