Dwudziesta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
2024-05-01 | 11:30:51

Dwudziesta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W tym roku mija dwadzieścia lat, odkąd Polska dołączyła do Unii Europejskiej, to właśnie 1 maja 2004 roku, Polska postawiła kolejny krok, który zbliżył ją do zachodnich struktur integracyjnych. Od momentu, w którym Polska flaga zaczęła powiewać przed siedzibą Unii Europejskiej wiele się zmieniło, zarówno w Polsce, jak
i samej Unii Europejskiej.

Akcesja Polski do UE to efekt długotrwałego procesu, który rozpoczął się pod koniec lat 80 ubiegłego wieku. Za początek zmiany w polityce zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej Polski należy uznać rok 1989, czyli pierwsze częściowo wolne wybory, które rozpoczęły dyskusję na temat demokracji, pluralizmu czy wolności. Polska po rozpadzie ładu jałtańskiego musiała wypełnić próżnię, w jakiej się znalazła po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku. Polska w tym trudnym czasie postawiła na integrację z Zachodem i jej polityka pod koniec ubiegłego wieku była skupiona na akcesji do zachodnich struktur integracyjnych.

Działania polskich polityków sprawiły, że przystąpiliśmy 12 marca 1999 roku do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Był to kolejny krok na drodze Polski do Unii Europejskiej, a także do dynamicznego rozwoju. Wraz
z przystąpieniem do NATO pozycja Polski na arenie międzynarodowej wzrosła, stała się członkiem silnego sojuszu zbiorowej obrony.

Lata 90 XX wieku były kolejnym etapem, który zbliżył Polskę do UE. Była to droga reform, zmian i wysiłku. Polskie starania skupiły się na dostosowaniu gospodarki, instytucji czy prawa do kryteriów kopenhaskich, których spełnienie torowało nam drogę do struktur unijnych. Dodatkowo nasz rząd widział w uczestnictwie Polski w UE „dodatkową, obok członkostwa w NATO, gwarancję bezpieczeństwa i utrwalenia w naszym kraju demokratycznego modelu ustrojowego”[1].

Wszystkie starania doprowadziły państwo Polskie do podpisania traktatu akcesyjnego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Traktat wszedł w życie po zakończeniu unijnej procedury ratyfikacyjnej. W Polsce proces jego przyjęcia odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7–8 czerwca 2003. Za akcesją opowiedziało się aż 77,45% głosujących[2].

Przy okazji tegorocznej rocznicy Polsku w Unii Europejskiej wiele osób zadaje sobie pytanie, czy Polska więcej zyskała czy straciła przecz uczestnictwo w UE? Niewątpliwie Polska dzięki uczestnictwie w Unii Europejskiej umocniła swoją pozycję na arenie międzynarodowej,
a przede wszystkim w Europie. Lata rozwoju gospodarczego zawdzięczamy ciężkiej pracy polaków i polek, a także funduszom płynącym z UE. Przez te lata Polska uzyskała 261 miliardów euro z UE – jak przekazała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Środki finansowe pomogły nam dokonać zmian w transporcie,
w gospodarce, w ochronie zdrowia czy w sferze społecznej, jednakże najistotniejsze wydaje się wzrost poczucia bezpieczeństwa i jakości życia zwykłych mieszkańców naszego kraju.

Rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przypomina nam, że należymy do wspólnoty państw, które łączą podobne idee i wartości. Politycy, nasi przedstawiciele mają ogromny wpływ na te wartości, więc pamiętajmy aby aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Jednym z działań, które możemy poczynić, aby mieć wpływ na to co dzieje się w Unii Europejskiej są zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. W czerwcu możesz wykorzystać swój głos i mieć możliwość dokonywania zmian.

[1] Raport w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską, Rada Ministrów, Warszawa 2000, s. 8.

.[2] M. Chruściel, K. Kloc, Polska w Unii Europejskiej- proces akcesyjny i priorytety Polskiej polityki w ramach UE, Poliarchia, nr 1/2013, s. 89-108.

Fot: Gov.pl

EUROPE DIRECT W POLSCE