Dochodzenie w sprawie kartelu w sektorze opon
2024-06-20 | 10:21:58
Zobacz także:

KOMUNIKAT PRASOWY 

z dn. 18 czerwca 2024 Bruksela 

Dalsze niezapowiedziane kontrole antymonopolowe Komisji w ramach dochodzenia w sprawie kartelu w sektorze opon

Komisja Europejska przeprowadza niezapowiedziane kontrole w siedzibie firmy konsultingowej w dwóch państwach członkowskich

Komisja obawia się, że przedsiębiorstwo to mogło naruszyć unijne przepisy antymonopolowe, które zabraniają tworzenia karteli i stosowania praktyk ograniczających konkurencję (art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Dzisiejsze kontrole związane są z dochodzeniem, w ramach którego Komisja przeprowadziła już kontrole wcześniej w 2024 r. Komisja obawia się, że firma konsultingowa mogła ułatwić uzgadnianie cen między producentami opon lub ich do tego namawiać. Podejrzewa też, że do zmowy wykorzystano publiczne kanały komunikacyjne.

Urzędnikom Komisji towarzyszyli ich partnerzy z właściwych krajowych organów ochrony konkurencji państw członkowskich, w których przeprowadzono kontrole.

Niezapowiedziane kontrole są wstępnym krokiem dochodzeniowym w przypadkach podejrzenia praktyk antykonkurencyjnych. Fakt, że Komisja przeprowadza takie kontrole, nie oznacza, że dane przedsiębiorstwo dopuściło się zachowania antykonkurencyjnego, ani nie przesądza o wyniku samego dochodzenia.

Przepisy nie narzucają terminu zakończenia dochodzenia dotyczącego zachowania antykonkurencyjnego. Czas trwania takiego dochodzenia zależy od wielu czynników, m.in. złożoności sprawy, stopnia współpracy zainteresowanych przedsiębiorstw z Komisją oraz korzystania z prawa do obrony.

Komisja, w ramach programu łagodzenia kar, może przyznać przedsiębiorstwom uczestniczącym w tajnym kartelu immunitet lub znaczne ograniczenie kar w zamian za zgłoszenie takiego zachowania i współpracę z Komisją podczas dochodzenia. Osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa mogą zgłaszać przypadki tworzenia karteli lub zachowania antykonkurencyjnego także anonimowo za pośrednictwem kanałów Komisji do informowania o nieprawidłowościach. Więcej informacji na temat programu łagodzenia kar i narzędzia zgłaszania nieprawidłowości można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

Powiązane tematy

Konkurencja 

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym 

EUROPE DIRECT W POLSCE