Pierwsze działania w tym roku
2022-01-31 | 09:07:25
Zobacz także:

Za nami pierwsze lekcje i wykłady w nowym roku 2022. Większość działań odbyło się w formie zdalnej lub też hybrydowo.

Zaczęliśmy 13 stycznia od wykładu dla  uczestników międzynarodowej wymiany młodzieży „Senses of Europe” w ramach programu Erasmus Plus. W wykładzie na temat praw człowieka oraz praw obywatelskich wzięli udział młodzi ludzie z Polski, Bułgarii i Rumunii. Przedstawiliśmy najważniejsze informacje o tym temacie, różne kontrowersje z tym związane oraz działania Unii Europejskiej.

Następnie gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 54 w Bytomiu, gdzie przeprowadziliśmy lekcje w dniach 17-25 stycznia. Podczas lekcji o historii integracji europejskiej uczniowie dowiedzieli się, jak przebiegała integracja europejska, kim byli Ojcowie-założyciele i jakie traktaty zostały podpisane. Lekcje o strukturze Unii Europejskiej pomogły im poznać unijne instytucje, relacje między nimi, ich przywódców oraz możliwości wpływu obywateli na kształt instytucji oraz unijne prawo. Ostatnie lekcje, dotyczące Polski w Unii Europejskiej, przybliżyły drogę Polski do UE, najważniejsze wydarzenia blisko 18 lat członkostwa oraz możliwości związane z obywatelstwem UE.

Kolejne lekcje, przeprowadzone 27 stycznia w II LO w Katowicach, dotyczyły bieżących działań Unii Europejskiej. Skupiliśmy się na trwającej od początku roku prezydencji Francji w Radzie UE oraz na Europejskim Roku Młodzieży. Uczestnicy przypomnieli sobie na czym polega prezydencja oraz czym ma zająć się w tym półroczu Francja. Poznali też powody, dla których rok 2022 został ustanowiony Europejskim Rokiem Młodzieży i dowiedzieli się, jakie inicjatywy są planowane. 

EUROPE DIRECT W POLSCE