Za nami Europejski Dzień Języków
2022-09-29 | 11:31:54

Za nami Europejski Dzień Języków

 

26 września przypada Europejski Dzień Języków (EDJ).
My też w dniach 27-29 września prowadziliśmy działania związane z obchodami EDJ.

27 września przed naszą siedzibą w centrum Katowic zorganizowaliśmy stoisko informacyjne, a w samej siedzibie trzy warsztaty językowe. Poza tym odbyły się jeszcze trzy warsztaty (dwa 28 września i jeden 29 września).

Celem stoiska było informowanie o różnych kwestiach związanych z Europejskim Dniem Języków, z językami ogólnie, oraz o różnych działaniach Unii Europejskiej. Udostępnialiśmy też materiały edukacyjne i promocyjne, a wszyscy chętni  uczestnicy mogli wziąć udział w quizie – kole fortuny.

Podczas warsztatów uczniowie szkół podstawowych i technikum wykonywali zadania o tematyce językowej. Przedstawiliśmy także różne ciekawostki na temat europejskich języków i zachęcaliśmy do uczenia się języków obcych. Uczniowie chętnie też kręcili kołem fortuny i odpowiadali na pytania związane z europejskimi językami.

 

Po co Europejski Dzień Języków?

Pierwsza edycja EDJ została zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, podczas Europejskiego Roku Języków. W ramach obchodów podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się języków. Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony jest  corocznie.

Podstawowe cele EDJ to:

 • ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
 • promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako "bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować";
 • propagowanie uczenia się języków przez całe życie (w szkole i poza nią), w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Wielojęzyczność ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpływa pozytywnie na proces myślenia i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi i kulturami. Jest dużo możliwości podjęcia pracy lub studiów za granicą, jednak brak odpowiednich umiejętności językowych sprawia, że wielu ludzi nie jest w stanie z tych możliwości skorzystać. Znajomość języków jest potrzebna także do efektywnej pracy w Polsce, a nawet w naszym regionie czy mieście. Znajomość jedynie języka angielskiego wydaje się być już niewystarczająca.

Oprócz EDJ we wrześniu obchodzimy jeszcze jeden dzień związany z językami. Międzynarodowy Dzień Tłumacza przypada 30 września – we wspomnienie św. Hieronima, doktora Kościoła, autora tłumaczenia Biblii na język łaciński, uznawanego za patrona tłumaczy.

 

Ciekawostki związane z (nie tylko europejskimi) językami:

 • na świecie jest dziś około 7100 języków
 • Papua-Nowa Gwinea może poszczycić się największą liczbą używanych na jej terytorium języków (jest ich około 840)
 • czterema największymi językami świata pod względem liczby użytkowników są: angielski, chiński mandaryński, hindi i hiszpański
 • w samej Europie funkcjonuje około 225 rodzimych języków (ok. 3% liczby wszystkich języków świata)
 • w skutek napływu imigrantów oraz uchodźców Europa staje się coraz bardziej wielojęzyczna (w samym tylko Londynie mówi się w  około 300 językach)
 • co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- lub wielojęzyczna.
 • większość języków europejskich należy do wielkiej rodziny indoeuropejskiej
 • większość języków Europy podzielić można na trzy rodziny: języki germańskie, romańskie i słowiańskie
 • rodzina języków słowiańskich obejmuje między innymi język polski
 • większość języków europejskich opiera się na alfabecie łacińskim, niektóre języki słowiańskie opierają się na cyrylicy, natomiast grecki, gruziński, jidysz i ormiański posiadają własne alfabety
 • 178 państw ma przynajmniej jeden język urzędowy
 • w 59 państwach językiem urzędowym jest angielski
 • państwem z największą liczbą języków urzędowych (37) jest Boliwia
 • Unia Europejska, która nie jest państwem, (choć są plany, by ją przekształcić w coś w rodzaju „superpaństwa”, z ograniczoną wolnością i suwerennością poszczególnych krajów) ma języki urzędowe – dokładnie 24, a jednym z nich jest język polski.

Źródła: edl.ecml.at, ethnologue.com, europa.eu

EUROPE DIRECT W POLSCE