Co się działo w listopadzie?
2023-11-28 | 14:17:52

Przypominamy o anonimowej ankiecie
na temat zagadnień związanych z UE,
które są istotne na szczeblu lokalnym.

Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia.

 

Na początku, w ramach współpracy z lokalnymi mediami, przygotowaliśmy audycję radiową na temat Uroczystości Wszystkich Świętych i obchodów tego święta w różnych państwach europejskich, wyemitowaną 1 listopada w „Radiu Katowice”.

7 listopada, we współpracy z EUROPE DIRECT Oleśnica i EUROPE DIRECT Opole, przedstawiciel naszego punktu brał udział w wizycie studyjnej w Domu Europy we Wrocławiu. Uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Punktu Informacyjnego UE i Regionalnego Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego, którzy opowiadali o działalności unijnych instytucji, szczególnie Parlamentu Europejskiego. Ponadto ekspert sieci Team Europe Direct przeprowadził symulację obrad parlamentu. Wśród uczestników spotkania byli uczniowie ZSTiO nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach.

16 listopada słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nędzy wzięli udział w wykładzie na temat języków w Europie. Seniorzy odpowiadali na pytania związane z europejskimi (i nie tylko) językami, poznali nowe informacje i ciekawostki z tym związane.

Ponadto 20 i 21 listopada w Zespole Szkół Katolickich w Chorzowie przeprowadziliśmy zajęcia pt. „Unia Europejska – pytania i odpowiedzi” oraz „Języki w Europie”. Tematyka obejmowała integrację europejską, unijne instytucje i państwa członkowskie, a także języki w Europie i na świecie. Odpowiadając na pytania uczniowie poznali lub przypomnieli sobie informacje na te tematy.

Publikowaliśmy również artykuły: na naszej stronie drugi z trzech artykułów dotyczących Parlamentu Europejskiego, a w lokalnym tygodniku „Nowiny Raciborskie” artykuł na temat naszej działalności i prowadzonych zajęć. 

EUROPE DIRECT W POLSCE