Ankieta dot. wydajności sieci EUROPE DIRECT w całej UE
2024-01-31 | 14:10:07
Komisja Europejska zwróciła się do Tetra Tech, niezależnej firmy konsultingowej, z prośbą o przeprowadzenie badania wydajności sieci EUROPE DIRECT w całej Unii Europejskiej
Badanie to obejmie przegląd zakresu, w jakim punkty EUROPE DIRECT współpracują z lokalnymi mediami oraz szkołami.
Aby pomóc nam to ocenić i sformułować zalecenia na przyszłość, prosimy o poświęcenie 10 minut na wypełnienie odpowiedniej ankiety.
?Termin wypełnienia ankiety upływa 12 lutego 2024 roku.
?Link do ankiety dla lokalnych mediów ????
?Link do ankiety dla lokalnych szkół ????
WAŻNE ???? Odpowiedzi będą anonimowe i poufne. Nie będą one udostępniane Komisji Europejskiej ani punktom EUROPE DIRECT. Tetra Tech ściśle przestrzega również przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr Julią Halej z Tetra Tech (Julia.Halej@tetratech.com).
Dziękujemy za poświęcony czas ?
EUROPE DIRECT W POLSCE