Popularne tagi: Prawa podstawowe
Praca przymusowa: Komisja wzywa kraje UE do wdrożenia nowego protokołu MOP
2014-09-12 | 15:01:15
Nowy protokół pozwoli zapobiegać pracy przymusowej handlu ludźmi, a także zwiększyć ochronę ofiar.
Oficjalne rozpoczęcie prac w ramach platformy REFIT: w nowym podejściu włączamy zainteresowane podmioty we wspólne działania na rzecz lepszego stanowienia prawa i lepszych wyników
2016-01-29 | 20:23:42
Pierwsze spotkanie w ramach platformy REFIT - programu sprawności i wydajności regulacyjnej.
Sprawozdanie Komisji na temat przestrzegania praw podstawowych w UE
2016-05-20 | 14:17:52
"Prawa podstawowe są fundamentem, na którym opiera się Unia Europejska i wspólnoty."
Komisja przyjmuje pierwsze sprawozdanie na temat postępów w walce z handlem ludźmi
2016-05-20 | 14:21:16
Państwa członkowskie UE muszą zwiększyć wysiłki aby skutecznie zwalczać handel ludźmi.
Komisja wzywa do odnowienia zobowiązania do integracji Romów
2016-06-28 | 14:29:53
Komisja Europejska przyjęła roczne sprawozdanie na temat integracji Romów.
Komisja proponuje nowe przepisy lepiej chroniące dzieci w transgranicznych postępowaniach w sprawach rodzinnych
2016-06-30 | 20:44:28
Nowe przepisy zapewnią, aby zawsze uwzględniane było w pierwszej kolejności dobro dziecka.


Aktualna strona:


EUROPE DIRECT W POLSCE