Popularne tagi: Sprawy socjalne
Ubóstwo: Komisja zatwierdza polski program wykorzystania 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
2014-12-03 | 16:10:56
Komisja Europejska zatwierdziła polski program operacyjny.
Można odmówić świadczeń
2014-11-14 | 18:13:58
Można wyłączyć korzystanie z niektórych świadczeń socjalnych przez nieaktywnych zawodowo obywateli Unii.
Program w zakresie migracji
2015-05-13 | 16:06:14
Lepsze zarządzanie migracją pod każdym względem: europejski program w zakresie migracji.
2,4 mld euro na wsparcie państw członkowskich
2015-08-11 | 15:01:02
KE zatwierdziła w tym miesiącu 23 wieloletnie programy krajowe w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Oświadczenie z okazji Międzynarodowego dnia przeciw przemocy wobec kobiet
2015-11-25 | 16:50:20
Wspólne oświadczenie z okazji Międzynarodowego dnia przeciw przemocy wobec kobiet, 25 listopada 2015 r.
Oświadczenie komisarz Marianne Thyssen w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Świętem Pracy
2016-04-29 | 17:25:55
Międzynarodowe Święto Pracy jest przede wszystkim okazją, aby oddać cześć pracownikom na całym świecie.


Aktualna strona:


EUROPE DIRECT W POLSCE