Komisja zmniejszy liczbę rynków regulowanych w Europie
2014-10-09 | 13:57:37

Dziś Komisja Europejska – w porozumieniu z państwami członkowskimi – podjęła decyzję o zliberalizowaniu dwóch rynków w sektorze telekomunikacji w Europie oraz o zweryfikowaniu definicji dwóch innych rynków – aby odzwierciedlić zachodzące na nich zmiany i rozwój technologii. Postanowienia te wchodzą w życie natychmiast.

Rynki objęte liberalizacją to:

a) detaliczny rynek dostępu do telefonii stacjonarnej oraz

b) hurtowy rynek rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej.

 

Komisja zweryfikuje również definicje dwóch rynków dostępu szerokopasmowego w celu ograniczenia obciążenia regulacyjnego do przepisów ściśle koniecznych do uzyskania konkurencyjnego dostępu szerokopasmowego oraz prowadzenia inwestycji.

Komisja coraz bardziej skupia się na potrzebach użytkowników biznesowych, aby dzięki konkurencyjnej łączności pobudzić wzrost we wszystkich sektorach gospodarki.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, @NeelieKroesEU, stwierdziła: „Mam przyjemność ogłosić, że ograniczamy biurokrację w sektorze telekomunikacji. Jest to wynikiem zwiększonej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych i stanowi kolejny krok na drodze do osiągnięcia prawdziwej łączności na całym kontynencie”.

Dlaczego zliberalizowano rynki telefonii stacjonarnej?

Spadła liczba połączeń w sieciach stacjonarnych, ponieważ klienci zaczęli korzystać z alternatywnych rozwiązań, takich jak telefonia internetowa (VoIP) i połączenia w sieciach ruchomych, jak również z usług alternatywnych operatorów, na przykład operatorów usług OTT. Zwiększyła się natomiast konkurencja, ponieważ obecnie klienci nadal korzystający z telefonii stacjonarnej również mają możliwość zakupu dostępu stacjonarnego z szeregu różnych platform, takich jak tradycyjna sieć telefoniczna, sieci światłowodowe lub kablowe, oraz od różnych operatorów oferujących usługi w zakresie dostępu szerokopasmowego oraz usługi połączeń głosowych w ramach dostępu do lokalnej pętli abonenckiej.

Dlaczego niektóre rynki nadal podlegają regulacji?

Ponieważ niektóre rynki telekomunikacyjne nadal charakteryzują się bardzo wysokimi barierami wejścia, a wprowadzenie na nich warunków konkurencji jest mało prawdopodobne w najbliższej przyszłości.

W omawianym zaleceniu ponownie określono granice rynków dostępu szerokopasmowego, składających się z produktów dostępu hurtowego wymaganych do świadczenia detalicznych usług w zakresie dostępu szerokopasmowego (nowe rynki 3a, 3b i 4 zastępują rynki 4, 5 i 6 zdefiniowane w zaleceniu z 2007 r.). Zgodnie z nowymi zasadami uznano, że produkty dostępu wirtualnego można uznać za substytuty fizycznego uwolnienia pętli, jeśli spełniają one pewne kryteria.

Kontekst

Zgodnie z unijnymi przepisami telekomunikacyjnymi Komisja przyjmuje zalecenie w sprawie właściwych rynków produktów i usług oraz poddaje je regularnym przeglądom.

W dniach od 16 października 2012 r. do 8 stycznia 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie przeglądu zalecenia (zob.IP/12/1105). Komisja zleciła również sporządzenie sprawozdania zewnętrznego, opublikowanego w październiku 2013 r. W czerwcu 2014 r. przyjęto opinię BEREC w sprawie zalecenia dotyczącego rynków właściwych.

Te rynki właściwe powinny podlegać regulacji do 2020 r.

Przydatne linki

Najczęściej zadawane pytania (MEMO/14/573)

Zalecenie Komisji

Nota wyjaśniająca

Konsultacje społeczne

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej

Strona internetowa Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitter

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 9 października 2014

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-05-06
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE