Popularne tagi: Środowisko
Gdzie był Schuman?
2017-05-15 | 14:55:51
Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy Fabularnej Lekcji Parkowej w Parku Śląskim.
Środowisko: Europejczycy żądają skuteczniejszej unijnej polityki w zakresie jakości powietrza
2013-01-08 | 15:24:39

Według najnowszych badań większość (56 proc.) Europejczyków uważa, że w ciągu ostatnich 10 lat jakość powietrza uległa pogorszeniu. We Włoszech twierdzi tak aż 81 proc. respondentów, a na Cyprze, we Francji, w Grecji, Rumunii, Hiszpanii i na Węgrzech taką opinię wyraża około 70-75 proc. uczestników sondażu. Badanie Eurobarometru, zatytułowane Attitudes of Europeans towards Air Quality (Poglądy Europejczyków na temat jakości powietrza), pokazało, że istnieje silne poparcie dla dalszych działań na poziomie UE.

Środowisko: W Brukseli rusza Zielony Tydzień
2013-06-04 | 14:22:12

Dzisiaj rozpoczęła się największa konferencja na temat środowiska naturalnego w Europie, pod hasłem "Czyste powietrze dla wszystkich". Tematem tegorocznej edycji Zielonego Tygodnia jest powietrze - około 3 tys. uczestników przez trzy dni będzie omawiało zagadnienia związane z powietrzem. Podmioty zajmujące się ochroną środowiska, organizacje pozarządowe, przedstawiciele rządów i urzędnicy instytucji UE będą szukać rozwiązań dla kluczowych kwestii związanych z powietrzem, takich jak ochrona jakości powietrza w kontekście rosnącej produkcji przemysłowej i energetycznej, zwiększenia ruchu drogowego i rozwoju urbanizacji, spalania paliw kopalnych i zmian klimatu. Wszystkie sesje konferencji są transmitowane na żywo w internecie.

Środowisko: 80 proc. europejskich konsumentów uważa, że wpływ produktów na środowisko jest istotną sprawą
2013-07-05 | 14:32:29

Z najnowszego badania opinii wynika, że większość Europejczyków byłaby gotowa zmienić swoje nawyki i kupować produkty bardziej przyjazne dla środowiska. Wielu respondentów uważa jednak, że brakuje im informacji, i nie ma zaufania do zapewnień producentów co do ekologicznego charakteru produktów.

Środowisko: jak skuteczniej wykorzystywać fosfor i stworzyć warunki dla jego recyklingu?
2013-07-08 | 14:57:04

Komisja rozpoczyna konsultacje na temat wykorzystywania fosforu w bardziej zrównoważony sposób. Fosfor, jako główny składnik nawozów i pasz, jest powszechnie stosowany w rolnictwie, lecz nie istnieją żadne jego substytuty. Zasoby fosforu są ograniczone, ceny bardzo niestabilne, a znaczne jego ilości są obecnie marnowane, co powoduje obawy co do przyszłych cen tego surowca i jego dostępności w UE oraz na całym świecie.

Ochrona środowiska: Poprawa jakości powietrza dzięki alternatywnym środkom transportu miejskiego wspieranym w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności
2013-09-16 | 10:31:03

Ponad 2000 europejskich miast i miasteczek zgłosiło swój udział w dwunastej edycji rozpoczynającego się dzisiaj Europejskiego Tygodnia Mobilności. W tym roku obchody trwają do 22 września pod hasłem "Czyste powietrze - czas na Twój ruch!".Aktualna strona:


EUROPE DIRECT W POLSCE