Popularne tagi: Sprawy wewnętrzne
Decyzje KE wobec Polski w związku z uchybieniem zobowiązaniom państwa członkowskiego
2014-07-10 | 13:40:53
KE podjęła kroki prawne przeciwko państwom, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE.
Polska pozwana do Trybunału za luki w przepisach dotyczących wycofywania pojazdów z eksploatacji
2014-10-16 | 14:53:35
Niewłaściwe wdrażanie unijnych przepisów w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Decyzje KE w sprawie uchybień zobowiązaniom państw członkowskich, m.in. przez Polskę
2014-10-16 | 14:55:45
Październikowy przegląd ważniejszych decyzji w sprawie uchybień zobowiązaniom państw członkowskich.
Kroki prawne przeciwko państwom członkowskim
2015-02-26 | 12:48:50
Główne lutowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
KE: Kwietniowy pakiet decyzji o wszczęciu postępowań wobec państw członkowskich
2015-04-29 | 09:34:53
Uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
KE pozywa Polskę za niewdrożenie przepisów w sprawie elektroodpadów
2015-04-29 | 09:37:01
Przepisy powinny zostać wprowadzone do prawa krajowego do 14 lutego 2014 roku.


Aktualna strona:


EUROPE DIRECT W POLSCE