Popularne tagi: Sprawiedliwość
KE walczy z problemem fikcyjnych małżeństw
2014-09-26 | 14:41:52
Komisja pomaga państwom członkowskim w rozwiązaniu problemu małżeństw dla pozoru.
Lepsza ochrona ofiar przemocy w całej UE
2015-01-09 | 09:39:31
Od następnego tygodnia we wszystkich państwach członkowskich UE poprawi się ochrona ofiar przemocy.
Prace Komisji dotyczące europejskiego programu w dziedzinie migracji
2015-03-04 | 09:23:44
KE rozpoczęła dzisiaj prace dotyczące realizacji kompleksowego europejskiego programu w dziedzinie migracji.
Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości 2015
2015-03-10 | 18:22:30
Tablica przedstawia jakość, niezależność i skuteczność systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich.
Lepsza ochrona ofiar przestępstw
2015-11-16 | 13:36:01
Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy w sprawie lepszej ochrony ofiar przestępstw w UE.
Komisja chce usprawnić wymianę danych z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich
2016-01-19 | 14:00:21
Propozycja ułatwienia wymiany danych z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich w UE.


Aktualna strona:


EUROPE DIRECT W POLSCE